En dag som rigsråd

Alder

Udskoling

Fag

Historie, Idræt, Samfundsfag, Andet

Max. antal besøgende

30

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Politik, sociale og kulturelle forhold. Kronologi og sammenhæng.

Varighed

3 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

Først skal eleverne prøve kræfter med renæssancens adelige dannelse med latin og fægtning. Herefter skal eleverne igennem et læringsspil selv opbygge private godser og styre landet som medlemmer af rigsrådet i overgangen imellem middelalder og renæssance. Målet er at blive den mægtigste herremænd.

Eleverne får et levende møde med renæssancens samfundsstruktur og dens udvikling inden for politik, økonomi samt sociale og kulturelle forhold i perioden.

 

Forberedelse

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Efterbehandling

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Kontakt

Pris

750 kr.

Ønskes der to hold elever fordobles prisen. Ønskes der udelukkende en omvisning på en time eller anden specialaftale, er timeprisen på 250 kr. pr. hold.