Salonkultur

Alder

Udskoling

Fag

Historie, Dansk, Andet

Max. antal besøgende

30

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Kildearbejde, historiebrug. Fremstilling. Fortolkning.

Varighed

3 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

Eleverne undersøger 1700-tallets salonkultur på de danske herregårde, hvor herskabet mødtes blandt andet for at blive underholdt. Eleverne skal opstille og udføre omskrevne udgaver af Holbergs komedier for hinanden med hjælp fra den historiske garderobe.

I fortolkningen og fremstillingen af den danske kulturskat arbejder eleverne med skuespillet som historieskabt kilde.

 

Forberedelse

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Efterbehandling

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Kontakt

Pris

750 kr.

Ønskes der to hold elever fordobles prisen. Ønskes der udelukkende en omvisning på en time eller anden specialaftale, er timeprisen på 250 kr. pr. hold.