Sladder og politik

Alder

Udskoling

Fag

Dansk, Historie, Samfundsfag

Max. antal besøgende

30

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Fremstilling. Kildearbejde. Historiebrug.

Varighed

3 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

Eleverne får et levende møde med kildearbejde og historiebrug. Ud fra tidens ”varme historiske emner” skal eleverne udarbejde en 1700-tals avis, der dækker alt fra hofskandaler under Struensee til landboreformer. Eleverne arbejder med avisformatet og afgørende historiske begivenheder for Danmark i 1700-tallet.

 

Forberedelse

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Efterbehandling

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Kontakt

Pris

750 kr.

Ønskes der to hold elever fordobles prisen. Ønskes der udelukkende en omvisning på en time eller anden specialaftale, er timeprisen på 250 kr. pr. hold.