Videnskab på herregården

Alder

Indskoling, Mellemskole

Fag

Dansk, Historie, Kristendom, Natur/teknik

Max. antal besøgende

30

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Indskoling: Undersøgelse. Fremstilling. Livsfilosofi og etik.

Mellemtrin: Undersøgelse, fremstilling, livsfilosofi og etik. Kronologi og sammenhæng.

Varighed

ca. 3 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

Igennem en omvisning med omdrejningspunkt i de videnskabelige rum på Gammel Estrup skal eleverne lære om videnskab i et historisk perspektiv. Vi skal kigge på stjernehimlen i alkymistkælderen samt konkylier, apparater og forsteninger i Grevens samling. Sammen skal vi finde ud af, hvor videnskaben kommer fra. Herefter skal eleverne lave deres egen, videnskabelige samling. Forløbet fungerer som inspiration for og introduktion til de naturvidenskabelige fag.

 

Indskoling:

Eleverne lærer om ophavet til natur og teknologi i deres hverdag. Eleverne får viden om samspillet mellem natur og kultur gennem tiderne. Eleverne arbejder undersøgende og selvstændigt skabende.

 

Mellemtrin:

Igennem arbejde med historisk videnskabelig klassificering og en kronologisk gennemgang af museets videnskabelige rum opnår eleverne forståelse for historiske sammenhænge imellem kultur og natur. Eleverne skal undersøge menneskets relation til naturen i historisk kontekst.

 

Forberedelse

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Efterbehandling

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Kontakt

Anders Sinding

87950705

ans@gammelestrup.dk

Pris

750 kr.

Ønskes der to hold elever fordobles prisen. Ønskes der udelukkende en omvisning på en time eller anden specialaftale, er timeprisen på 250 kr. pr. hold.