Kirkerne i Norddjurs Pastorat og Skole-kirke samarbejdet

Alder

Indskoling, Mellemskole, Udskoling, Ungdomsuddannelse, Dagtilbud

Fag

Dansk, Historie, Billedkunst, Kristendom

Beskrivelse af aktiviteterne

Det er op til den enkelte kirkes ansatte og frivillige at afgøre, hvilke tilbud de har mulighed for at give.

Find kirken via https://www.norddjursprovsti.dk/kirker-gaard/

Skole-kirke Norddjurs (https://www.skolekirke.net/) kan man bl.a. læse om tilbudet "Jesus på Slottet", og her findes også undervisningsmateriale til kristendomfaget.

Kontakt