Uretfærdig middag

Alder

Udskoling

Fag

Dansk, Samfundsfag

Max. antal besøgende

80

Undervisningen tilgodeser flg. mål

  • Eleverne deltager aktivt i et engagerende rollespil om fordelingen af verdens ressourcer. Her stifter de bekendtskab med international handel, politik, globale indkomster, handelsbarrierer, migration, energi, fattigdom og mange andre globale temaer.
  • Eleverne bliver delt op i kontinenter og mærker på egen krop, hvordan uretfærdighed føles.
  • Igennem Uretfærdig Middag får eleverne en forståelse for verden og landenes økonomiske og kulturelle uligheder.

Varighed

5 lektioner

Beskrivelse af aktiviteterne

"Når man lever i et 'smørhul' som Danmark, kan det være svært at forstå, hvad det betyder at leve i skyggen af krig, uden rettigheder og uden tilstrækkelige mængder af mad og vand"
- sådan skrev en efterskolelærer om sin oplevelse af Uretfærdig Middag og de tanker som det satte i gang.

Det er lige før frokost, og dine elever er blevet delt op i Vesten, Asien, Afrika, Sydamerika og Mellemøsten. De er sultne, men kun eleverne der sidder ved Vestens bord har mad nok til alle. I Afrika er der kun en enkelt tallerken med mad og grumset vand. I Mellemøsten har de masser af energi og godt med mad, men bliver det fordelt ligeligt? I Asien sidder en kæmpe gruppe elever omkring én portion ris. Noget skal der ske. 

Når Uretfærdig Middag kommer til din skole, ankommer en gruppe trænede ”middagsværter” som faciliterer forløbet i skolens lokaler. De guider eleverne igennem rollespillet om verdens ulige fordeling af ressourcer. Undervejs får eleverne information om faktuelle forhold vedrørende migration, drikkevand, bruttonationalindkomster, gæld, energi og meget andet. De mærker på egen krop, hvordan uretfærdighed føles.

NB: Vi har ændret Uretfærdig Middag, sådan at den nu er mere corona-sikker.

Forberedelse

I forbindelse med Uretfærdig middag på jeres skole modtager I en præsentation med ord og udtryk anvendt i

rollespillet.

Efterbehandling

Læreren modtager en værktøjskasse, så klassen kan arbejde videre med temaerne fra middagen, og eleverne

modtager en folder med tallene fra spillet.

Kontakt

Sonja Salminen

6058 2078

mundu@mundu.dk

Bemærkninger

Forløbet foregår på jeres skole.

Pris

4800,- pr. forløb (Momsfrit)

Prisen dækker 'Uretfærdig middag' for 50-80 personer. Dertil kommer udgifter til mad og transport for

middagsværter.

Emneområde

Tværfaglige tilbud

Øvrige tilbud