Rullende Skoletjeneste

Alder

Indskoling, Mellemskole, Udskoling

Fag

Historie, Natur/teknik, Billedkunst, Idræt, Dansk, Samfundsfag, Kristendom

Varighed

2 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

Som noget nyt ruller Museum Østjylland ud og kommer til jer, hvor I er. Det kan være på jeres skole eller et andet sted i jeres nærområde, hvor der findes væsentlige historiske spor.

Aktiviteterne tilrettelægges, så de passer til jeres behov, men kan eksempelvis være historisk madlavning - på bål eller i skolekøkkenet, en værkstedsaktivitet med runeristning eller smykkeværksted, rollespil om middelalderen eller konstruktion af kastemaskiner.

Vi tager udgangspunkt i den lokale historie i jeres område, og temaerne vil hovedsageligt være indenfor oldtid, vikingetid eller middelalder.

Kontakt

Tina Bjerregaard

8712 2615

tb@museumoj.dk

Pris

Undervisningstilbuddene hos Museum Østjylland er gratis.