Skoleskrald

Alder

Indskoling, Mellemskole, Udskoling

Fag

Natur/teknik, Biologi, Samfundsfag

Max. antal besøgende

Én til to skoleklasser pr. gang (eller efter aftale)

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Natur og teknik

Menneskets samspil med naturen

Trinmål efter 2. klassetrin:

  • give eksempler på ressourcer, der indgår i dagligdagen, herunder (…) affald

Trinmål efter 4. klassetrin:

  • give eksempler på samfundets anvendelse af ressourcer og teknik(…)
  • kunne sortere affald i forskellige fraktion som organiskaffald, glas, papir, metal og kemikalieaffald

Trinmål efter 6. klassetrin:

  • redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik, der har betydning for menneskets levevilkår (…)
  • give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på e tområde kan skabe problemer på andre områder (…)

Varighed

1 time

Beskrivelse af aktiviteterne

Vi tilbyder at komme ud på Jeres skole/institution og hjælpe med at kigge nærmere på Jeres skoleskrald. Vi samler afffald smidt på skolens grund, og herefter sortere vi affaldet og snakker nærmere om det.

Efter besøget vil eleverne:

  • Bliver bevist om henkastet affald
  • Kender til besparelser og muligheder ved sortering, genbrug og genanvendelse
  • Kan tage viden med hjem og bruge i skole/familie.
  • Er inspireret til at komme med gode idéer til fremtidens affaldshåndtering.

Vi tager altid udgangspunkt i elevernes egen hverdag, og hvad de selv gør med affaldet

Forberedelse

Det vil give god mening, hvis eleverne på forhånd har beskæftiget sig med temaet, se vores hjemmeside for meget information.

Efterbehandling

Det er muligt at få udleveret data fra skraldeindsamlingen, som der kan regnes på derhjemme.

Kontakt

Bemærkninger

Forud for besøg er der mulighed for at få udleveret et gratis klassesæt af hæftet "Affald - før, nu og i fremtiden". Kontakt Reno Djurs I/S herom.

Se evt. undervisningshjemmesiden "affald.dk" og Reno Djurs I/S' hjemmeside "renodjurs.dk".

Pris

Reno Djurs I/S' undervisningstilbud er gratis. Vi medbringer alt udstyr (veste, handsker, sække).