Økonomi

Norddjurs Kommune betaler transporten for en skoleklasse i kommunen, til et tilbud i Norddjurs Skoletjeneste, tre gange i løbet af folkeskoletiden:

Én gang i indskolingen, én gang på mellemtrinnet og én gang i udskolingen.

Reno Djurs betaler for klassens transportudgifter i forbindelse med et besøg.

Ved besøg på Det Grønne Museum, Gammel Estrup - Danmarks Herregårdsmuseum, Kattegatcentret,  KMÆ - Kunsthal for Maritim Æstetik og Kyst- og Fjordcentret vises prisen under de forskellige undervisningstilbud.

Det er gratis at besøge  Aqua Djurs, Bakkegården, Baunhøj Mølle, Bliv Naturligvis, Froggies Modelklub, Grenaa Egnsarkiv, Grenaa Gymnasium, Kirkerne i Norddjurs, Kulturskolen Norddjurs, Museum Østjylland, Norddjurs Biblioteker, Norddjurs Kommune, Norddjurs Vandråds vandværker, Reno Djurs, Seaman og Terma.