Økonomi

Norddjurs Kommune betaler transporten for en skoleklasse i kommunen, til et tilbud i Norddjurs Skoletjeneste, tre gange i løbet af folkeskoletiden:

Én gang i indskolingen, én gang på mellemtrinnet og én gang i udskolingen.

Reno Djurs betaler for klassens transportudgifter i forbindelse med et besøg.

Ved besøg på Kattegatcentret, Det Grønne Museum og Kyst- og Fjordcentret vises prisen under de forskellige undervisningstilbud.

Det er gratis at besøge Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, Museum Østjylland, Reno Djurs, Aqua Djurs, Grenaa Egnsarkiv, Baunhøj Mølle, Norddjurs Biblioteker, Kirkerne i Norddjurs, Norddjurs Vandråds vandværker, Bakkegården, Terma,
Norddjurs Kommune, Bliv Naturligvis og Grenaa Gymnasium.