Uddannelse og job

Norddjurs skoletjeneste er sammen med Ungeindsatsen og Ungdommens uddannelsesvejledning i Norddjurs gået sammen om en digital indgang til det obligatoriske fag, ”Uddannelse og job”

Indgangen skal kunne tilgås sammen med andre gode forløb og besøg fra skoletjenesten. Vores ambition er, at der for alle årgange skal være mulighed for at booke virksomhedsbesøg, besøg og forløb på skolen, tilgå forskellige læringsforløb.

Det kan være en udfordring at få planlagt forløb med uddannelse og job i skolens travle hverdag. Med dette initiativ vil vi gerne give skolerne bedre muligheder for at tænke uddannelse og job ind, så det hænger sammen med faglige forløb for de forskellige fag. ”Uddannelse og job” skal tænkes ind i skolens øvrige fag.

Der vil gradvist blive suppleret med flere og flere forløb. 

Undervisningsforløb- og materialer, samt gode idéer modtages gerne.


Se vores Uddannelse og job tilbud her

 

Rita Mogensen

Konsulent Norddjurs Skoletjeneste

5128 2470 rim@norddjurs.dk

Elisabeth Rex Romoser

Norddjurs Skoletjeneste

27578739 karo@norddjurs.dk