Undervisningstilbud

August Krog 150 år i uge 39 2024

I uge 39 vil vi Norddjurs Kommune sammen med en masse foreninger markere August Kroghs 150 års dag. Det sker i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen i Kattegatcentret og på kulturnatten. Der vil også være enkelte andre arrangementer andre dage rundt omkring i byen og der vil komme undervisningstilbud til både skoler og daginstitutioner i denne forbindelse. Museum Østjylland ti Grenå forbereder en udstilling om August og Marie Krog i 2025, så noget af det, der bliver lavet i år, kan bruges igen i den forbindelse.
Jeg tilføjer informationer her på siden efterhånden som de kommer.
Her ligger liks til materiale om August Krogh

Hjemmeside augustkrogh.dk Wikipedia Baggrund til voksne Gintberg om August Krogh 4 små film fra Novo Nordisk Podcast fra KU Store Danske Videnskabsfolk DR undervisningsmateriale til Biologi Klip fra Det Danske Filminstitut

Årshjul/kalender

Her er mit forsøg på en fælles kalender/oversigt over aktiviteter som har indflydelse på skolerne og planlægning.

I er meget velkomne til at komme med indhold, f.eks. faste arrangementer som har betydning for flere årgange eller skoler. Bare send besked til mig, så kan jeg sætte mere ind, eller rette, hvis der er fejl.

Hvis I har forslag til formen, er I også meget velkomne til at skrive til mig.

Årsplan/Kalender

Sundhedsugerne 39,40 og 41

SUNDHEDSUGERNE 39, 40 OG 41 SKOLETJENESTEN I NORDDJURS

SKOLESPIRENE
Alder: Dagtilbud, Indskoling
Fag: Idræt
Max. antal besøgende: Maks. 15-20 børn pr. underviser fra DGI (forudsat at der er fornuftig normering ift. medhjælpere/pædagoger fra institutionen, der kan hjælpe).
Varighed: 1 time
Beskrivelse af aktiviteterne:
Skolespirene er et tilbud i naturen, hvor børnene gennem leg i og med naturen oplever glæden ved at bevæge sig sammen med andre. Formålet er at øge børnenes skoleparathed gennem et fokus på bl.a. motoriske, kognitive og sociale færdigheder. Vi skal lære kroppens ABC, vi skal lytte, vente på tur, lege med fantasien og lære om naturen i et sjovt fællesskab.
Forberedelse: Ingen
Efterbehandling: Ingen
Kontakt:
Anna Heide, DGI Østjylland, Konsulent på børneområdet
79404314
anna.heide@dgi.dk
Bemærkninger: Tilbuddet kan kun bookes i sundhedsugerne 39, 40 og 41.
Pris: 1000 kr. Forudsat at personalet deltager og har det pædagogiske ansvar undervejs.


KLASSELØJER
Alder: Indskoling, Mellemtrin
Fag: Idræt
Max. antal besøgende: Maks. 15-30 børn pr. underviser fra DGI (forudsat at der er fornuftig normering ift. medhjælpere/lærer fra skolen, der kan hjælpe).
Varighed: 1-1½ time
Beskrivelse af aktiviteterne:
Klasseløjer er et tilbud, hvor vi sætter fokus på bevægelsesglæde gennem leg og læring. Børn skal opleve at mestre, men også turde fejle i et trygt miljø, hvor fællesskabet vægter højere end at præstere individuelt.
Vi bevæger os gennem nye og gamle lege og aktiviteter, bliver udfordret, får smil på læben og klap på skulderen.
Vær med til Klasseløjer, fordi bevægelse skal være sjovt!
Forberedelse: Ingen
Efterbehandling: Ingen
Kontakt: Anna Heide, DGI Østjylland, konsulent på børneområdet
79404314
anna.heide@dgi.dk
Bemærkninger: Underviser(e) deltager og har det pædagogiske ansvar undervejs.
Tilbuddet kan kun booket til sundhedsugerne 39, 40 og 41
Pris: 1000 kr.

BOLDSPIRENE
Alder: Indskoling, Mellemskole
Fag: Idræt
Max. antal besøgende: Maks. 15-30 børn pr. underviser fra DGI (forudsat at der er fornuftig normering ift. medhjælpere/lærer fra skolen, der kan hjælpe)
Varighed: 1-1 ½ time
Beskrivelse af aktiviteterne:
Boldspirene er tilbud hvor børnene, gennem lege med forskellige former for bolde, eksperimenterer med boldspil i organiserede og frie rammer.
Formålet er at inkludere alle børn, også dem der måske ikke er vant til boldspil. Det gør vi ved at sikre passende udfordringer for alle børn, skabe glæde omkring bevægelsen og fællesskabet og sørge for at mindske fokus på præstation og resultater.
Forberedelse: Ingen
Efterbehandling: Ingen
Kontakt: Anna Heide, DGI Østjylland, konsulent på børneområdet
79404314
anna.heide@dgi.dk
Bemærkninger: Underviser(e) deltager og har det pædagogiske ansvar undervejs.
Tilbuddet kan kun booket til sundhedsugerne 39,40 og 41.
Pris: 1000 kr.

UNDERVISNING I FLOORBALL
Alder: Børnehavebørn 5-6 år, Indskoling, Mellemskole, Udskoling
Fag: Idræt
Max. antal besøgende: Max 40 børn/elever. Det forventes af lærer og pædagoger hjælper med i undervisningen.
Pris: Ingen ved deltagelse af under 40 børn/elever. Over 40 elever bliver prisen 1000 kr.
Varighed: Afhænger af deltagere. Alt fra 2-7 lektioner.
Beskrivelse af aktiviteterne:
Instruktøren vil undervise i floorball. Eleverne vil lære om teknik og regler. Som lærerne så vil kunne bruge til fremtidig undervisning.
Undervisningen i sundhedsugerne tilbydes i Grenaa Idrætscenter.
Forberedelse: Ingen
Efterbehandling: Det vil være muligt for lærer og elever, at få flere oplysninger hvis man har interesse.
Kontakt: Michael Bengtson
21765335
micbengtson@hotmail.com
Bemærkninger: Underviser(e) deltager og har det pædagogiske ansvar undervejs.
Tilbuddet kan bookes til sundhedsugerne 39,40 og 41.

Bevæg dig for livet

Malene Henningsen – er én af to projektleder for ”Bevæg dig for livet” i Norddjurs Kommune. ”Bevæg dig for livet” og skoletjenesten i Norddjurs Kommune har indgået et samarbejde, om at arbejde med at tænke mere bevægelse og kropslighed ind i de tilbud, som Skoletjenesten udbyder.
Børn og unge er forskellige, og nogle er mere bevægelses-/idrætsvante end andre, men uanset forudsætninger, så har ALLE brug for bevægelse.
Skoletjenesten er et anderledes undervisningstilbud til børn og unge, som har en positiv betydning for børn og unges skoleliv. Igennem tilbuddene møder børn og unge nye og anderledes læringsmiljøer og dygtige fagfolk, som ikke findes i det almindelige skoleliv. I mange af tilbuddene anvendes sanse – og bevægelsesapparatet, som vigtige læringskanaler. Bevægelse og sansning er nemlig en af de vigtigste kilder til læring. At røre ved ting og afprøve er afgørende for at forstå den fulde sammenhæng i en læringssituation.

Malene vil i hendes projektlederfunktion gerne indbyde til dialog og samarbejde med de forskellige aktører i skoletjenesten. Så vi sammen kan udforske, hvordan vi ved en kropslig tilgang til læring får ALLE børn i bevægelse - også dem, der ikke er bevægelsesvante. En ekstra bonus ved denne undervisningstilgang er at børnene oftere får holdt deres hjernes vågenhedsniveau mere aktivt, og dermed er læringsvinduet mere åbent for læring.

Besøg på Baunhøj Mølle

I det flotteste junivejr besøger vi møllen på bakken i Grenaa. Halvdelen af klassen kravler ovenpå med de gamle møllersvende og kommer en time senere ned og ser glade ud: Det var sjovt! Flot udsigt! De har lært noget om gammelt håndværk og mølleri og har sikkert selv måttet operere med et eller andet, der har beskæftiget dem, ligesom turen op ad de små trapper har været god for bevægelsestrangen.

Se alle brugerudtalelser

Gjerrildkonferencen 2023

Årets største fælles forberedelsesdag
27. juni 2023
Gjerrildkonferencen er en endagskonference med faglig forkælelse og fællesskab. Dagen forløb med læringskonference, hvor vi igennem spændende workshops, oplæg og messe gav praktiske eksempler på arbejdet med deltagelse og undersøgende tilgang til undervisning og aktiviteter i skoler og dagtilbud.
Konferencen var for pædagogisk personale i Norddjurs og Syddjurs kommuner.
Der var et alderstilpasset program og et naturfagligt eller humanistisk spor, så programmet var relevant for alle. Som noget nyt var der tid til at forberede undervisning og aktiviteter som en del af de enkelte workshops.
Til at kickstarte konferencen havde vi Anders Leth Damgaard også kendt som Rav-Anders. Han optrådte engageret på slap line i 30 min.

Se mere under fanebladet "Gjerrildkonferencen 2023"

Mere om Rav-Anders Se video fra dagen her

HViN - Helt Vildt i Norddjurs

Norddjurs - Danmarks vildeste kommune 2022

Norddjurs Kommune deltager i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune www.dkvild.dk. Dette indebærer, at vi vil arbejde for at øge naturindholdet og give biodiversiteten et kraftigt løft og på at skabe flere og større naturområder. Skoler og institutioner kan give elever, børn og deres familier en aktiv rolle i projektet.

Derfor inviterer Norddjurs Skoletjeneste og kommunens Naturteam jer nu til at deltage i et i netværk, hvor skoler og institutioner samarbejder om vilde planer, der forbedrer vilkårene for dyr- og planter i vores naturskønne kommune.
Tanken er, at kommunens biologer giver netværket en indledende sparring og faglig vejledning (herunder måske bidrager til at igangsætte udvikling af undervisningsmateriale, som er målrettet de præcise opgaver, som netværket ønsker at arbejde med).

Herefter er det tanken, at netværket koordineres af skoletjenesten.

P.s. Har man allerede lyst til at gøre en indsats nu, kan vi anbefale Norddjurs Kommunes netop udgivne pjece. ”Giv plads til liv* (se https://www.norddjurs.dk/borger/taet-paa-naturen/biodiversitet/pjece).
Her beskrives de principper, der skaber og fastholder biodiversitet i naturen, på en måde så de kan overføres og bruges i en have eller på andre grønne arealer.

Læringskonferencen på Efterskolen Helle kommer til at hedde HVIN - Helt VILDT i Norddjurs og får som overordnet tema DIVERSITET. Den afholdes tirsdag den 28. juni og er målrettet lærere og pædagoger i Norddjurs Kommune.

Se video fra dagen

VIN - Verdensmålene i Norddjurs

Norddjurs Skoletjeneste deltog i planlægning og afholdelse af læringskonferencen VIN - Verdensmålene i Norddjurs.
Det var en meget velbesøgt konference med spændende oplæg, workshops, messe og ture ud i naturen. Målgruppen var lærere og pædagoger fra Norddjurs Kommune.

Presse omtale fra Norddjurs Kommune Se video fra dagen

Nye tilbud

Skoledag hos Murerfirmaet Bent Klausen i Ørum

Lad dine elever få hænderne i murerfaget mm.

Målgruppe Udskoling
Fag Uddannelse og job, Matematik, Fysik/kemi
Udbyder Ungeindsatsen
Pris Gratis

Katalog med tilbud til skoler og institutioner

Her finder du Norddjurs Bibliotekers årlige katalog med tilbud til skoler og institutioner. De er lige til at booke og helt gratis.

Målgruppe Dagtilbud, Indskoling, Mellemskole, Udskoling
Fag Billedkunst, Biologi, Dansk, Fysik/kemi, Geografi, Historie, Idræt, Kristendom, Madkundskab, Matematik, Musik, Natur/teknik, Samfundsfag, Sløjd, Sprogfag, Uddannelse og job, Økonomi, Andet
Udbyder Norddjurs Biblioteker
Pris Gratis

Se alle tilbud fra