Undervisningstilbud

Sundhedsugerne 39,40 og 41

SUNDHEDSUGERNE 39, 40 OG 41 SKOLETJENESTEN I NORDDJURS
SKOLESPIRERNE


Alder: Dagtilbud, Indskoling
Fag: Idræt
Max. antal besøgende: Maks. 15-20 børn pr. underviser fra DGI (forudsat at der er fornuftig normering ift. medhjælpere/pædagoger fra institutionen, der kan hjælpe).
Varighed: 1 time
Beskrivelse af aktiviteterne:
Skolespirerne er et tilbud i naturen, hvor børnene gennem leg i og med naturen oplever glæden ved at bevæge sig sammen med andre. Formålet er at øge børnenes skoleparathed gennem et fokus på bl.a. motoriske, kognitive og sociale færdigheder. Vi skal lære kroppens ABC, vi skal lytte, vente på tur, lege med fantasien og lære om naturen i et sjovt fællesskab.
Forberedelse: Ingen
Efterbehandling: Ingen
Kontakt:
Helle Ladekjær, DGI Østjylland, Konsulent på børneområdet
20590753
helle.ladekjaer@dgi.dk
Bemærkninger: Tilbuddet kan kun bookes i sundhedsugerne 39, 40 og 41.
Pris: 1000 kr. Forudsat at personalet deltager og har det pædagogiske ansvar undervejs.

KLASSELØJER


Alder: Indskoling, Mellemtrin
Fag: Idræt
Max. antal besøgende: Maks. 15-30 børn pr. underviser fra DGI (forudsat at der er fornuftig normering ift. medhjælpere/lærer fra skolen, der kan hjælpe).
Varighed: 1-1½ time
Beskrivelse af aktiviteterne:
Klasseløjer er et tilbud, hvor vi sætter fokus på bevægelsesglæde gennem leg og læring. Børn skal opleve at mestre, men også turde fejle i et trygt miljø, hvor fællesskabet vægter højere end at præstere individuelt.
Vi bevæger os gennem nye og gamle lege og aktiviteter, bliver udfordret, får smil på læben og klap på skulderen.
Vær med til Klasse løjer, fordi bevægelse skal være sjovt!
Forberedelse: Ingen
Efterbehandling: Ingen
Kontakt: Helle Ladekjær, DGI Østjylland, konsulent på børneområdet
20590753
helle.ladekjaer@dgi.dk
Bemærkninger: Underviser(e) deltager og har det pædagogiske ansvar undervejs.
Tilbuddet kan kun booket til sundhedsugerne 39, 40 og 41


BOLD SPIRERNE


Alder: Indskoling, Mellemskole
Fag: Idræt
Max. antal besøgende: Maks. 15-30 børn pr. underviser fra DGI (forudsat at der er fornuftig normering ift. medhjælpere/lærer fra skolen, der kan hjælpe)
Varighed: 1-1 ½ time
Beskrivelse af aktiviteterne:
Bold Spirerne er tilbud hvor børnene, gennem lege med forskellige former for bolde, eksperimenterer med boldspil i organiserede og frie rammer.
Formålet er at inkludere alle børn, også dem der måske ikke er vant til boldspil. Det gør vi ved at sikre passende udfordringer for alle børn, skabe glæde omkring bevægelsen og fællesskabet og sørge for at mindske fokus på præstation og resultater.
Forberedelse: Ingen
Efterbehandling: Ingen
Kontakt: Helle Ladekjær, DGI Østjylland, konsulent på børneområdet
20590753
Helle.ladekjaer@dgi.dk
Bemærkninger: Underviser(e) deltager og har det pædagogiske ansvar undervejs.
Tilbuddet kan kun booket til sundhedsugerne 39,40 og 41.


UNDERVISNING I FLOORBALL
Alder: Børnehavebørn 5-6 år, Indskoling, Mellemskole, Udskoling
Fag: Idræt
Pris: Max. antal besøgende: Max 40 børn/elever. Det forventes af lærer og pædagoger hjælper med i undervisningen.
Pris: Ingen ved deltagelse af under 40 børn/elever. Over 40 elever bliver prisen 1000 kr.
Varighed: Afhænger af deltagere. Alt fra 2-7 lektioner.
Beskrivelse af aktiviteterne:
Instruktøren vil undervise i floorball. Eleverne vil lære om teknik og regler. Som lærerne så vil kunne bruge til fremtidig undervisning.
Forberedelse: Undervisningen i sundhedsugerne tilbydes i Grenaa Idrætscenter.
Efterbehandling: Det vil være muligt for lærer og elever, at få flere oplysninger hvis man har interesse.
Kontakt: Michael Bengtson
21765335
micbengtson@hotmail.com
Målgruppe: Alle elever fra store børnehavebørn og 0. klasse og op til 10. klasse.
Bemærkninger: Underviser(e) deltager og har det pædagogiske ansvar undervejs.
Tilbuddet kan bookes til sundhedsugerne 39,40 og 41.

Bevæg dig for livet

Malene Henningsen – er én af to projektleder for ”Bevæg dig for livet” i Norddjurs Kommune. ”Bevæg dig for livet” og skoletjenesten i Norddjurs Kommune har indgået et samarbejde, om at arbejde med at tænke mere bevægelse og kropslighed ind i de tilbud, som Skoletjenesten udbyder.
Børn og unge er forskellige, og nogle er mere bevægelses-/idrætsvante end andre, men uanset forudsætninger, så har ALLE brug for bevægelse.
Skoletjenesten er et anderledes undervisningstilbud til børn og unge, som har en positiv betydning for børn og unges skoleliv. Igennem tilbuddene møder børn og unge nye og anderledes læringsmiljøer og dygtige fagfolk, som ikke findes i det almindelige skoleliv. I mange af tilbuddene anvendes sanse – og bevægelsesapparatet, som vigtige læringskanaler. Bevægelse og sansning er nemlig en af de vigtigste kilder til læring. At røre ved ting og afprøve er afgørende for at forstå den fulde sammenhæng i en læringssituation.

Malene vil i hendes projektlederfunktion gerne indbyde til dialog og samarbejde med de forskellige aktører i skoletjenesten. Så vi sammen kan udforske, hvordan vi ved en kropslig tilgang til læring får ALLE børn i bevægelse - også dem, der ikke er bevægelsesvante. En ekstra bonus ved denne undervisningstilgang er at børnene oftere får holdt deres hjernes vågenhedsniveau mere aktivt, og dermed er læringsvinduet mere åbent for læring.

Besøg på Baunhøj Mølle

I det flotteste junivejr besøger vi møllen på bakken i Grenaa. Halvdelen af klassen kravler ovenpå med de gamle møllersvende og kommer en time senere ned og ser glade ud: Det var sjovt! Flot udsigt! De har lært noget om gammelt håndværk og mølleri og har sikkert selv måttet operere med et eller andet, der har beskæftiget dem, ligesom turen op ad de små trapper har været god for bevægelsestrangen.

Se alle brugerudtalelser

VIN - Verdensmålene i Norddjurs

Norddjurs Skoletjeneste deltog i planlægning og afholdelse af læringskonferencen VIN - Verdensmålene i Norddjurs.
Det var en meget velbesøgt konference med spændende oplæg, workshops, messe og ture ud i naturen. Målgruppen var lærere og pædagoger fra Norddjurs Kommune.

Presse omtale fra Norddjurs Kommune Se video fra dagen

Se alle tilbud fra