Spildevand

Alder

Udskoling

Fag

Biologi, Geografi, Andet

Max. antal besøgende

Én klasse ad gangen

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Nærmere beskrevet i lærervejledning på ww.aquadjurs.dk/bliv-klogere/skoletjeneste

Varighed

2-3 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

De besøgende får et kort oplæg om AquaDjurs og renseprocesserne. Der fortælles om, hvordan spildevandet i Norddjurs Kommune håndteres. Under rundvisningen følger man spildevandets rute gennem den mekaniske og biologiske del af renseprocessen. Her hører man om, hvorledes de enkelte rensetrin renser spildevandet. 

Forberedelse

Besøget er knyttet direkte til et forberedende forløb med forsøg og refleksioner, der er beskrevet i lærer- og elevvejledningen. Eleverne forbereder spørgsmål til rundvisningen og skal tage billeder til den efterfølgende refleksion.

Efterbehandling

Er beskrevet i lærervejledningen.

Kontakt

Jess K. Oredsen

2469 4212

jko@aquadjurs.dk

Bemærkninger

Man skal sørge for en påklædning som svarer til årstiden da en del af rundvisningen foregår udendørs.

Rundvisninger kan finde sted i tidsrummet:

Mandag til onsdag fra kl 08.00-15.00

Torsdag fra kl 08.00 - 14.30

Fredag fra kl. 08.00 - 12.00

Pris

Undervisningstilbuddene hos Aqua Djurs er gratis.