Spildevands­håndtering og folke­sundhed hænger sammen

Alder

Indskoling, Mellemskole, Udskoling

Fag

Natur/teknik, Biologi

Max. antal besøgende

Afhængig af størrelsen på holdene af besøgende deles de besøgende op i grupper på 12 – 14 personer pr gruppe.

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Rundvisningen kan tilpasses til den enkelte målgruppe, så trinmålene i natur/teknik og naturfag tilgodeses.

Varighed

1-2 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

De besøgende for en information omkring virksomheden og dens opgaver. Der fortælles om, hvordan spildevandet i Norddjurs Kommune håndteres.

Under rundvisningen følger man spildevands rute gennem den mekaniske og biologiske del af renseprocessen. Her hører man om, hvorledes de enkelte rensetrin renser spildevandet.

Som en del af rundvisningen fortælles der også om personales sammensætning og hvilken uddannelsesmæssig baggrund de har. 

Forberedelse

Det er en fordel, hvis man i forbindelse med den første henvendelse til virksomheden fortæller, hvor mange personer man forventer at der kommer på besøg.

En information omkring baggrunden for besøget, vil give rundviseren en mulighed for at tilpasse sin præsentation, så besøget bliver en succes for alle parter.

Efterbehandling

Hvis der efter besøget, er behov for at få besvaret spørgsmål eller anden hjælp omkring anlægget og processer f.eks. i forbindelse med emneuger eller projekter, er man meget velkommen til at rette henvendelse til kontaktpersonen på virksomheden.

Kontakt

Jess K. Oredsen

2469 4212

jko@aquadjurs.dk

Bemærkninger

Man skal sørge for en påklædning som svarer til årstiden da en del af rundvisningen foregår udendørs.

Rundvisninger kan finde sted i tidsrummet:

Man-ons fra kl. 08.00-15.00

Torsdag fra kl. 08.00-14.30

Fredag fra kl. 08.00-12.00

Pris

Undervisningstilbud hos Aqua Djurs er gratis.