Booking / Økonomi

Procedure for booking af undervisningstilbud hos Norddjurs Skoletjeneste

Busselskabet sender regning for transport til:

Norddjurs Skoletjeneste
Skole og dagtilbudsafdelingen
Att. Dorthe Dalgaard Bach
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg
EAN nummer 579 800 440 1453

 De udbydere, som kræver betaling for besøg, sender en faktura til skolens EAN nummer.

 Tvivlsspørgsmål rettes til skolens kontaktperson eller til undertegnede.

Norddjurs Kommune betaler transporten for en skoleklasse tre gange i løbet af folkeskoletiden til besøg hos skoletjenestens parter

Som udgangspunkt én gang i indskolingen, én gang på mellemtrinnet og én gang i udskolingen. Det er dog en pulje, der er afsat, så ansøg alligevel, så ydes der transport, så længe der er penge i kassen.

Gratis bustransport tilbydes derudover i forbindelse med arrangementer og aktiviteter, hvor skoletjenesten er involveret ex. Naturvidenskabsfestival i Kattegatcentret, Naturfagsmaraton og floorball i Grenaa Idrætscenter samt teaterforestillinger i Kulturhuset i Grenaa, Rougsøhallen i Ørsted, Gammel Estrup, Auning Bibliotek samt andre steder.

Reno Djurs betaler for klassens transportudgifter i forbindelse med et besøg.

Det er gratis at besøge:
Aqua Djurs, Bakkegården, Baunhøj Mølle, Begravelsesforretningen Betina Pape, Bevæg dig for livet, Bliv Naturligvis, Froggies Modelklub, Grenaa Egnsarkiv, Grenaa Gladiators Floorball Club, Grenaa Gymnasium, Kirkerne i Norddjurs, Kulturskolen Norddjurs, LIFE, Museum Østjylland, Norddjurs Biblioteker, Norddjurs Kommune, Norddjurs Vandråds vandværker, Nordea, Randers Social- og Sundhedsskole, Reno Djurs, Seaman, Soroptimist International, Terma, Ungeindsatsen, Vandcenter Djurs, VID Erhversuddannelser EUD EUX, VID Gymnasier HHX og VID Gymnasier HTX.

Der betales for besøg:
Det Grønne Museum, DGI Østjylland, Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, Kattegatcentret,  KMÆ - Kunsthal for Maritim Æstetik, Kyst- og Fjordcentret, Mundu, Naturformidleren, Sostrup Slot og Underfladisk.

Prisen vises under de forskellige undervisningstilbud.

 

Elisabeth Rex Romoser

Norddjurs Skoletjeneste

27578739 karo@norddjurs.dk