Booking

Procedure for booking af undervisningstilbud hos Norddjurs Skoletjeneste

Midttrafik eller det lokale busselskab sender regning for transport til:

Norddjurs Skoletjeneste
Skole og dagtilbudsafdelingen
Att. Dorthe Dalgaard Bach
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg
EAN nummer 579 800 440 1453

Videnscentrene sender en faktura på 1.000 kr. for entreen til skolens EAN nummer.

Tvivlsspørgsmål rettes til skolens kontaktperson eller til undertegnede.

Rita Mogensen

Konsulent Norddjurs Skoletjeneste

5128 2470 rim@norddjurs.dk