Booking

Procedure for booking af undervisningstilbud hos Norddjurs Skoletjeneste

Busselskabet sender regning for transport til:

Norddjurs Skoletjeneste
Skole og dagtilbudsafdelingen
Att. Dorthe Dalgaard Bach
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg
EAN nummer 579 800 440 1453

 De udbydere, som kræver betaling for besøg, sender en faktura til skolens EAN nummer.

 Tvivlsspørgsmål rettes til skolens kontaktperson eller til en af undertegnede.

Rita Mogensen

Konsulent Norddjurs Skoletjeneste

5128 2470 rim@norddjurs.dk

Elisabeth Rex Romoser

Norddjurs Skoletjeneste

27578739 karo@norddjurs.dk