Fodbold i skolen - En kulturel fodboldoplevelse

Alder

Indskoling, Mellemskole, Udskoling

Fag

Idræt

Varighed

1-1,5 time.

Beskrivelse af aktiviteterne

”Fodbold i skolen” har til formål at præsentere fodbold på en ny og inspirerende måde, hvor glæde, læring og idrætsfaglig udvikling er gennemgående elementer i alle lektioner.

Hver lektion er planlagt med forskellige fokuspunkter, som stemmer overens med undervisningsministeriets fælles mål, for at introducere eleverne for en række grene af fodboldens mange aspekter.

”Fodbold i skolen” afvikles i et samarbejde mellem DGI, institution og lokalforening for at styrke relationen internt mellem de respektive parter.

DGI sørger for nogle hyggelige og aktive timer og tager hensyn til, at nogle børn ikke har spillet meget fodbold før.   

Indhold:

  • Fra 2-5 undervisningsgange i skoletiden.
  • Undervisning fra DGI-instruktør.
  • Inspirationsmateriale til udvalgte lektioner.
  • Intro- og reflektionsmøde, hvis dette ønskes

Formål

  • At give eleverne en lærerig og motiverende oplevelse med udgangspunkt i fodbold, faciliteret gennem en anderledes undervisning, som tager udgangspunkt i fodboldkultur, storytelling, bevægelse, leg og læring.
  • At inspirere idrætslærerne til en anderledes tilgang til fodbold (og måske øvrig idrætsundervisning) 
  • At styrke samarbejdet mellem lokalforening og skole. 

Kontakt

Thomas S. Grasbakken

+4529123582

tsg@dgi.dk