FRITIDSJOB – få en god start på arbejdslivet med besøg fra Fagbevægelsens Skoletjeneste

Alder

Udskoling

Fag

Uddannelse og job, Samfundsfag, Historie

Max. antal besøgende

Max 30 elever ad gangen, men vi kan lave særaftaler

Varighed

1,5 time

Beskrivelse af aktiviteterne

Fagbevægelsens Skoletjeneste sikrer unge en god start på arbejdslivet gennem gratis undervisning om bl.a. unges rettigheder og pligter i fritidsjob, Den Danske Model, fagforeningers rolle i samfundet og forskellen på lovgivning og overenskomst.

Mange unge har et fritidsjob, men størstedelen af de unge kender ikke til deres rettigheder, eller hvordan arbejdsmarkedet fungerer. Vi underviser unge i at lære og forstå spillereglerne på en arbejdsplads, hvilke særlige regler, der gælder for dem og hvilke konkrete rettigheder de har i fritidsjob samt hvordan disse regler og rettigheder bliver til. Vi lærer dem at forstå arbejdsmarkedet og på den baggrund sikre dem et godt udgangspunkt for deres arbejdsliv.

Vores undervisning bidrager til at dække læseplaner i Samfundsfag, Historie og Uddannelse & Job. Vi indgår også ofte i forløb i Dansk eller udvalgte temauger, fx op til erhvervspraktik, hvor vi lærer eleverne om, hvordan arbejdsmarkedet er opbygget og hvilke spilleregler, der er på en arbejdsplads. Vi kommer selv ud på skolerne og afholder undervisningen.

Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppearbejde, spil, korte film og fælles diskussioner i klassen. Vi bruger bl.a. et dialogspil, hvor eleverne skal tage stilling til deres rettigheder. Hvis du som lærer har særlige ønsker, kan vi tilpasse undervisningen til jeres behov. Det vigtigste for os er at skabe værdifuld læring for eleverne.

Kontakt