Adelsskolen

Alder

Mellemskole

Fag

Dansk, Historie, Idræt

Max. antal besøgende

30

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Historiebrug, fremstilling, idrætskultur og relationer.

Varighed

3 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

De danske adelsmænd i renæssancen fik allerede fra barnsben undervisning, som skulle forberede dem på livet som adelige embedsmænd og krigere. Eleverne skal prøve kræfter med en række aspekter af undervisningen for adelsbørn, når de besøger en rigtig adelsskole i renæssancen.

Ved hjælp af levendegørelse arbejdes der med kropskulturen i renæssancen. Eleverne arbejder med kreativ fremstilling og sprogforståelse samt det dannede menneske i historisk perspektiv.

Forberedelse

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Efterbehandling

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Kontakt

Pris

750 kr.

Ønskes der to hold elever fordobles prisen. Ønskes der udelukkende en omvisning på en time eller anden specialaftale, er timeprisen på 250 kr. pr. hold.