Gammel Estrups riddere

Alder

Dagtilbud

Fag

Billedkunst, Historie, Idræt, Samfundsfag

Max. antal besøgende

30

Undervisningen tilgodeser flg. mål

På Gammel Estrup skal I på en rejse tilbage til middelalderen. Her møder børnene en af Gammel Estrups riddere og sammen med ridderen, skal de lege sig igennem et læringsmiljø,  som dengang gammel Estrup var en vaskeægte ridderborg! Når vi leger og lærer bruger vi kroppen, sproget og sanserne. Vi udforsker en anden verden og kultur end vores egen, ved at gå på opdagelse, udforske og tale om herregården sammen i fællesskab.

 

Varighed

3 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

En formidler udklædt som tjenesteperson tager imod eleverne, der præsenteres for forskellige livsfortællinger og kulturelle fællesskaber igennem tjenestefolkenes historier. Vi taler om hvad der er retfærdigt og uretfærdigt og hvad der er lige og ulige, og begynder med et rollespil. Igennem blandt andet udklædning, skaber eleverne deres egen tjenesteperson, og udtrykker sig igennem kreative og skriftlige øvelser i deres egen skudsmålsbog. De skal også pakke en kuffert, så de er klar til at flytte ind på herregården og herigennem forholde sig empatisk til historiske personers valg og livsvilkår. Her skal eleverne både forholde sig til kildematerialet samt kommunikere og perspektivere i forhold til de historiske fortællinger om herregårdens tjenestefolk. Vi slutter før pausen med et spil lydbingo, hvor eleverne skal høre godt efter når tjenestepigen Anna Hoppe erindrer sin tid på Gammel Estrup.

Efterfølgende skal eleverne med udgangspunkt i museets samling udforske begreberne herskab og tjenestefolk. Eleverne prøver undervejs kræfter med livet på herregården omkring år 1900 og lærer om forskellige samfundsgruppers dagligdag og livsverden igennem fysiske og sanselige aktiviteter, der også gør brug af teambuilding.

Eleverne introduceres på vejen rundt i udstillingen for forskellige perioders lovgivning og kildemateriale og lærer herigennem om forskellige samfundsgrupper og deres vilkår igennem historien. Vi taler om hvad der er retfærdigt og uretfærdigt og hvad der er lige og ulige.

 

Forberedelse

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Efterbehandling

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Kontakt

Pris

1500 kr.

Ønskes der to hold fordobles prisen. Ønskes der udelukkende en omvisning på en time eller anden specialaftale, er timeprisen på 700 kr. pr. hold.