Herskab og Tjenestefolk

Alder

Indskoling, Mellemskole, Udskoling, Dagtilbud

Fag

Billedkunst, Dansk, Historie, Natur/teknik, Samfundsfag, Andet

Max. antal besøgende

30 elever

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Vi udforsker historien og livet på en herregård for samfundets rige adelsmænd og kvinder igennem øjnene på nogle af de fattigste, nemlig tjenestefolkene. Som tjenestefolk på en herregård omkring år 1900 oplever vi på egen krop nogle af de mange arbejdsopgaver for de mennesker som var tilknyttet herregården. Vi undersøger museets samling og præsenterer igennem skriftlige og ikke skriftlige kilder nogle af de problemstillinger der knytter sig til lighed og ulighed og demokratiets udvikling fra grundloven til i dag.

 

Varighed

3 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

En formidler udklædt som tjenesteperson tager imod eleverne, der præsenteres for forskellige livsfortællinger og kulturelle fællesskaber igennem tjenestefolkenes historier. Vi taler om hvad der er retfærdigt og uretfærdigt og hvad der er lige og ulige, og begynder med et rollespil. Igennem blandt andet udklædning, skaber eleverne deres egen tjenesteperson, og udtrykker sig igennem kreative og skriftlige øvelser i deres egen skudsmålsbog. De skal også pakke en kuffert, så de er klar til at flytte ind på herregården og herigennem forholde sig empatisk til historiske personers valg og livsvilkår. Her skal eleverne både forholde sig til kildematerialet samt kommunikere og perspektivere i forhold til de historiske fortællinger om herregårdens tjenestefolk. Vi slutter før pausen med et spil lydbingo, hvor eleverne skal høre godt efter når tjenestepigen Anna Hoppe erindrer sin tid på Gammel Estrup.

Efterfølgende skal eleverne med udgangspunkt i museets samling udforske begreberne herskab og tjenestefolk. Eleverne prøver undervejs kræfter med livet på herregården omkring år 1900 og lærer om forskellige samfundsgruppers dagligdag og livsverden igennem fysiske og sanselige aktiviteter, der også gør brug af teambuilding.

Eleverne introduceres på vejen rundt i udstillingen for forskellige perioders lovgivning og kildemateriale og lærer herigennem om forskellige samfundsgrupper og deres vilkår igennem historien. Vi taler om hvad der er retfærdigt og uretfærdigt og hvad der er lige og ulige.

 

Forberedelse

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Efterbehandling

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Kontakt

Pris

1500 kr.

Ønskes der to hold fordobles prisen. Ønskes der udelukkende en omvisning på en time eller anden specialaftale, er timeprisen på 700 kr. pr. hold.