Herskab og Tjenestefolk

Alder

Indskoling, Mellemskole, Udskoling, Dagtilbud

Fag

Billedkunst, Dansk, Historie, Natur/teknik, Samfundsfag, Andet

Max. antal besøgende

30 elever

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Indskoling: Læring. Fællesskab. Fortolkning. Kildearbejde.

Mellemtrin: Kronologi og sammenhæng, historiebrug, fremstilling.

Udskoling: Kronologi og sammenhæng. Politik. Sociale og kulturelle forhold.

Daginstitutioner: Kultur, æstetik og fællesskab. Natur, udeliv og science. Krop, sanser og bevægelse.

Varighed

3 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

Igennem omvisninger, arbejde med historiske kilder og sanselige oplevelser af kulturhistorien undervises børnene i livet som herskab og tjenestefolk i 1900-tallet.

 

Daginstitution:

Med udgangspunkt i museets samling præsenteres eleverne for tjenestefolkene og herskabet. Hernæst skal eleverne prøve kræfter med livet på herregården omkring år 1900. Dagens aktiviteter afhænger af vejr og årstid.

Eleverne skal i fællesskab opleve et sanseligt møde med kulturhistorien. De skal arbejde med naturen som spisekammer og anvende naturen omkring Gammel Estrup som et historisk læringsrum.

 

Indskoling:

Med udgangspunkt i en omvisning om det sæsonbetonede arbejde på herregården for tjenestefolkene og det luksuriøse liv for herskabet, stiller eleverne skarpt på tyendelivet og herskabslivet.

Her skal eleverne sammen prøve kræfter med aspekter af livet på herregården i starten af 1900-tallet og anvende autentiske kilder til at opnå viden om fortiden.

Eleverne får viden om sig selv som historieskabende såvel som historieskabte individer og opnår kendskab til mange forskellige typer af kilder.

 

Mellemtrin:

Vi stiller skarpt på livet for herskab og tjenestefolk igennem en omvisning om det sæsonbetonede arbejde på herregården samt livet for herskabet i sale og gemakker. Med udgangspunkt i museets samling præsenteres eleverne for tyendeloven og herskabslivet. Hernæst skal eleverne prøve kræfter med livet på herregården omkring år 1900.

Eleverne anvender autentiske kilder til at opnå viden om herregårdenes rolle i demokrati- og landarbejderhistorie.

Eleverne får viden om sig selv som historieskabende såvel som historieskabte individer i det direkte arbejde med løsningen af historiske opgaver.

 

Udskoling:

Vi stiller skarpt på livet for herskab og tjenestefolk gennem en omvisning om det sæsonbetonede arbejde såvel som den herskabelige tilværelse i sale og gemakker. Med udgangspunkt i museets samling præsenteres eleverne for tyendeloven og medhjælperloven. Hernæst skal eleverne prøve kræfter med livet på herregården omkring år 1900.

Eleverne anvender autentiske kilder til at opnå viden om herregårdenes rolle i samfundets samt demokratiets og landarbejdernes historiske udvikling.

Eleverne får viden i det direkte arbejde med løsningen af historiske opgaver. 

 

 

Forberedelse

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Efterbehandling

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Kontakt

Anders Sinding

87950705

ans@gammelestrup.dk

Pris

750 kr.

Ønskes der to hold fordobles prisen. Ønskes der udelukkende en omvisning på en time eller anden specialaftale, er timeprisen på 250 kr. pr. hold.