Science labs

Alder

Udskoling

Fag

Biologi, Andet

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Udførelse af eksperimenter indenfor de fællesfaglige fokusområder. De konkrete eksperimenter aftales med faglæreren Vi kan tilbyde forløb inden for fagene biologi, bioteknologi, fysik, kemi og naturgeografi.

Varighed

3-5 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

Følgende er et eksempel på et forsøg til ”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer” eller til ”Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer”

Hvor meget fosfat er der i å-vand?

Fosfat-ionen er den negative ion i næringssalte, som fremmer planter vækst. Men fosfat-ionen indgår for eksempel også i opbygningen af DNA molekylet, så fosfor er et grundstof, som på flere måder er vigtigt for livet på jorden.

Men selv om fosfor i form af fosfat-ionen er et vigtigt næringsstof for planter, så er tilgængeligt fosfat typisk en begrænsende faktor for vores landmænds afgrøder. Fosfaten binder sig nemlig stærkt til jordpartikler, således at det i praksis ikke er tilgængeligt i tilstrækkelige mængder for planterne. Dette er en udfordring for landbruget, hvor løsningen er, at tilføre markerne fosfat-holdig gødning (gylle). I dette forsøg bestemmer eleverne mængden af tilgængeligt fosfat i en vandprøve de selv medbringer. Fosfat mængden bestemmes ved en kemisk reaktion der udvikler et blåt kompleks som er direkte proportionalt med fosfat mængden. Eleverne kan bestemme deres vandprøves fosfatindhold ud fra farverne på en standardopløsningsrække, men også ved at bruge et spektrofotometer som måler hvor meget lys opløsningen absorbere. Eleverne skal selv lave en standardkurve ud fra absorptionsværdierne på kende fosfatmængder. Standardkurven bruges til en præcis bestemmelse af fosfat mængden i deres egen vandprøve.

Forberedelse

Aftales med den enkelte lærer så forsøgene indgår som en integreret del af undervisningen i fagene.

Efterbehandling

I det omfang det kan nås på gymnasiet vil forsøgene være færdigbehandlede i den tid eleverne er på gymnasiet, men forløbet de indgår i fortsætter i naturfagenes alm undervisning.

Kontakt

Susanne Dybdahl

8758 4067

sd@grenaa-gym.dk

Bemærkninger

Der findes stort set ikke fosfat i drikkevandet, derfor egner denne øvelse sig ikke til en analyse på drikkevand.