Stråling i hverdagen (Fysik og biologi): Science lab for 8. klasse

Alder

Udskoling

Fag

Fysik/kemi, Biologi

Max. antal besøgende

én klasse med deres naturtfagslærer

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Grenaa Gymnasium tilbyder en fagdag i naturvidenskab til folkeskolernes 8. klasser

Nedenfor kan I se strukturen på dagen og læse om de to forløb som vi har planlagt til jer.

Forløbet stråling i hverdagen kan drejes ind over flere af de fællesfaglige mål.

Forløbet er tænkt som en integreret del af klassernes naturfagsundervisning og vi forventer klassens lærer deltager hele dagen, så det kan sikre overførselsværdien til den almindelige undervisning

Varighed

5 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

Struktur på dagen

 1. Opgaver til Bussen:
  1. Sandt eller falsk? En række udsagn om stråling (se bilag 1)
 2. Velkomst og introduktion til dagen
 3. Introduktion til Strålingstyper
  1. Demomstrationsforsøg1: Hvad skal der til for at stoppe forskellige strålingstyper?
  2. Demonstrationsforsøg 2: Hvilke strålingstyper kan afbøjes i magnetfelter?
  3. Teori om strålingstyper
 4. Forsøgene
  1. Elevforsøg 1: Er mineralsaltet Seltin radioaktivt?
  2. Elevforsøg 2: Halveringstykkelse for gammastråling i vand/spegepølse/…
 5. Efterbehandling af forsøgene

Biologisk diskussion og perspektivering: Hvordan kan for meget stråling fra bl.a. solen fører til udvikling af kræft? Og hvorfor kan man så også benytte stråling til at kurerer kræft?

Teori
: DNA og cellernes omkodning fra DNA til Protein samt hvordan mutationer påvirker denne proces. udvikling af kræft hvad sker der egentlig?

Eksperiment: UV bestråling af bananer. Bananer kan behandles med forskellige typer af solbeskyttelse for derefter at blive udsat for en uv kilde. – effekten bliver tydelig en til to dage efter, derfor er eksperimentet velegnet til at tage med tilbage til videre efterbehandling på skolen.

Forberedelse

Naturfagslæreren kontakter Grenaa Gymnasium med tidspunkterne for besøget og vi sender forberedelsesopgaverne til læren.

Forberedelsesopgaverne består af en række almindelige udsagn om stråling hvor eleverne skal diskutere om de er sande eller falske udsagn

Efterbehandling

Forlængelser: Undersøge andre typer solbeskyttelse på effekten.

Undersøge hvordan varigheden af UV belysningen påvirker effekten.

Undersøge hvordan forskellige typer lys påvirker effekten.

Kontakt

Susanne Dybdahl

8758 4067

sd@grenaa-gym.dk

Bemærkninger

Relevante links

Stråling - Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk)

Tre slags ioniserende stråling alfa, beta og gamma | VG3 (virtuelgalathea3.dk)

Tjernobyl: Vi kender stadig ikke rigtig de helbredsmæssige risici ved en atomulykke (videnskab.dk)

https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Helbredseffekter/WHOs-vurdering

Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer risikoen ved at udsætte mennesker for stråling fra radio- og mikrobølger til at være i kategorien 2B: Muligvis kræftfremkaldende.

https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Radon

Radon er en radioaktiv gas, som findes naturligt i undergrunden. Herfra siver den ind i bl.a. boliger, hvilket øger risikoen for lungekræft. Det er dog i de fleste tilfælde nemt selv at nedbringe radonniveauet i din bolig.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/bananer-og-maelk-er-radioaktive

Bananer og mælk er radioaktive

https://science.ku.dk/oplev-science/gymnasiet/hjemmeoevelser/hoe02/oevelseshaefte/antioxidanter/a1vejl.pdf

Brunfarvning og antioxidanter