Opdagelsesrejse på Grenaa Kirkegård

Alder

Indskoling, Mellemskole, Udskoling

Fag

Kristendom, Historie, Billedkunst, Dansk, Samfundsfag

Varighed

1 time

Beskrivelse af aktiviteterne

Et besøg på Grenaa Kirkegård kan være en del af undervisningen i både indskoling, mellemtrin og udskoling og kan være en del af undervisningsforløb i fx kristendomskundskab, dansk, historie, samfundsfag og billedkunst.

Vi har emnebaserede opgaveark, som kan tilpasses den enkelte klasses ønsker. 
Desuden har vi "Opdagelsesrejse på Grenaa Kirkegård", som er et lille hæfte med spørgsmål, der er tilrettelagt således, at hvis man følger de 10 poster, får man set meget af kirkegårdens mangfoldighed. Turen tager ca. 45 min., og den kan udføres af børnene på egen hånd i små grupper eller i fællesskab sammen med en lærer. Det er vores erfaring, at børn yngre end tredje årgang ikke skal gå alene. Aftal med jeres elever, om de skal nå alle ti poster og derfor kun har et begrænset stykke tid ved hver, eller om det er i orden at fordybe sig ved en eller flere poster.                  NB: Opgavehæftet fås ved at kontakte os pr. mail eller telefon!

Har I som klasse brug for en ekstra voksen til at hjælpe i en gruppe, kan I kontakte kirke- og kulturmedarbejder Jakob Nejsum på kkm8500@outlook.dk eller           8632 1415.

De ti poster indeholder hver især emner, hvoraf flere i sig selv kunne bære et besøg på kirkegården:

Post 1: Fra død til begravet. Her er en grav, der ikke er i jorden, og manden, der ligger her er balsameret. Et emne her kunne være begravelsesritualer i Danmark og andre lande.

Post 2: At være sammen når livet er slut. Denne post er et familiegravsted. Her kan man både tale om forskellige måder at have gravsted på (alene, fællesskab, kistegrave, urnegrave, fortid - nutid) samt tale om kærlighed, savn og håb - at være sammen med sin familie, selv når de ikke er her længere.

Post 3: Kirkegården som arbejdsplads. En busk udskåret som en elefant lægger op til samtale om dagligdagen på kirkegården. Hvad laver en graver, hvor mange er her ansat, og hvorfor er det vigtigt med skulpturer og blomster?

Post 4: Den nye kirkegård. For et par hundrede år siden blev folk begravet foran Grenaa Kirke og de rigtig fine inde under gulvet i kirken! Det kunne man ikke blive ved med, så man anlagde en kirkegård, og i april 1822 blev den første begravet her på kirkegården. Siden er kirkegården blevet udvidet 6 gange. Posten her er oplagt til historiske perspektiver.

Post 5: Kapellet. Her kan man tale om begravelsesritualet i den danske folkekirke. Hvad sker der ved en bisættelse eller en begravelse? Hvad gør præsten, hvad gør kirketjeneren, hvad gør organisten - hvad bliver der læst og sunget?

Post 6: Symbolet stjerne. Denne post er ved et par gamle gravsten, hvor teksten næsten er væk, men symbolet står tilbage. Et godt udgangspunkt til en samtale om symboler.

Post 7: At dø på havet. Denne post er ved et fællesgravsted, hvor flere er døde på havet. Stedet er godt som udgangspunkt til en samtale om Grenaa som fiskerby, og hvordan man f.eks. levede for 100 år siden.

Post 8: Nyere gravsteder med urner. Ved urnegrav-stederne er der mange, der har lagt små ting til de afdøde, f.eks. hjemmemalede sten, perleplader, lysholdere og blomster. Da denne del af kirkegården er nyere, er gravstederne det også. Her kan man igen tale om kærlighed, savn og håb, og hvordan tidens forskellige trends også afspejles i døden; eksempelvis er her gravsten med en QR-kode.

Post 9: Symbolet kors. Her på fællesplænen med urnegrave er en obelisk med et symbol (et kors) og et digt. Posten her er oplagt til en snak om symboler eller salmer og digte.

Post 10: Ved materialegården. Her er der mulighed for at blive meget konkret og se på de forskellige typer af sten, graverne bruger i deres arbejde. Denne post kan være god til at afmystificere myter om kirkegården og måske en god startpost, hvis der er elever, der er bange eller nervøse for at gå på en kirkegård.

Kontakt

Pris

Tilbud fra Grenaa Kirke er gratis at benytte.