Monster og politik

Alder

Udskoling

Fag

Dansk, Biologi, Billedkunst, Historie

Max. antal besøgende

15

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Fremstilling. Fortolkning. Tekstanalyse. Litteraturgenrer. Kulturhistorie.

Varighed

4 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

Med udgangspunkt i gamle tekster og søkort om havet, introduceres til hvordan vores opfattelse af havet har ændret sig gennem tiden. Udgangspunkt er Carta Marina fra 1539, som er udarbejdet af den svenske katolske præst Olaus Magnus.

Det var normalt at man i den tidlige renæssance, hvor Carta Marina blev udarbejdet, udfyldte de ukendte og uudforskede områder på søkort med sømonstre, som blev tillagt skrækindjagende egenskaber, inspireret af bibelen og hvad man ellers havde hørt fra søfolk. Disse forestillinger fortsætter egentlig op gennem det 20. århundrede, hvor Hollywood også fortsætter traditionen i bl.a. filmene Dødens gab m.fl. Men hvad bygger det egentlig på, og er monstre faktisk så slemme, når det kommer til stykket, og hvad siger den nyeste filosofi om disse typisk hybridformer.

Forløbet arbejder med creative writing som en væsentlig komponent i læringsprocessen. Eleverne kan vælge at bearbejde tema i prosa eller digte.

Forberedelse

Der udleveres relevant materiale ved tilmelding.

Efterbehandling

Noveller og digte kan efterfølgende blive udgivet.

Kontakt

Henrik Majlund Toft

forlagetmajlund@gmail.com

Pris

750,- kr.

Ønskes der to hold elever fordobles prisen.