Mål for forandring

Alder

Mellemskole

Fag

Dansk, Natur/teknik

Max. antal besøgende

75

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Forløbet giver eleverne viden om verdensmålene og tiltro til egne handlekompetencer. Det motiverer dem til at drømme om en bedre verden – og være med til at skabe den!

Det giver eleverne værktøjer til at arbejde med verdensmålene på en konstruktiv måde, hvor de selv aktivt kan bidrage med løsningsforslag.

Varighed

3 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

Det aktive og engagerende undervisningsforløb 'Mål for forandring' giver eleverne kendskab til FNs 17 Verdensmål og udfordrer dem til at tage del i at opfylde dem, ved at skabe forandringsprojekter i deres eget nærmiljø.

FORLØBETS INDHOLD

1. Eleverne arbejder med online det undervisningsmateriale som giver introduktion til Verdensmålene og inspiration til at skabe forandringsprojekter (2-3 lektioner)

2. “Løb for forandring” – eleverne skal på et løb ude i byen, hvor de bruger deres smartphones til at navigere, løse kreative opgaver og spore sig ind på deres eget forandringsprojekt (3-4 lektioner)

3. Realisering af klassens forandringsprojekt (varierende tidsforbrug)

FORM

Forløbets del 1 og 3 foregår med klassens egen lærer, der bliver guidet godt på vej af en grundig lærervejledning.

MUNDU står for forløbets del 2 – ”Løb for forandring” ude i byen. Læreren skal blot sørge for transport til og fra løbets udgangspunkt og et centralt sted i byen.

Kontakt

Susanne Kirkegaard

6058 2078

mundu@mundu.dk

Bemærkninger

Vi tilrettelægger orienteringsløbet i jeres nærområde.

Pris

5900,- pr. gruppe (Momsfrit)

Prisen er for facilitering af orienteringsløb for 3 klasser på en dag.

Undervisningsmaterialet er gratis tilgængeligt. Her kan læreren også finde vejledning til selv at udføre orienteringsløbet.

Emneområde

Tværfaglige tilbud

Øvrige tilbud