Middelalderbyen Grenaa

Alder

Mellemskole

Fag

Historie, Kristendom, Samfundsfag

Varighed

2 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

I middelalderen fik Grenaa købstadsrettigheder. Grenaa var områdets handelscentrum allerede i middelalderen – og måske endda tidligere.

Eleverne får i dette forløb indblik i, hvad der er typisk for en middelalderby, og vi udforsker middelalderbyen både i udstillingen og på en spændende byvandring i Grenaas centrum.

Eleverne lærer at genkende spor fra middelalderen i deres egen by. De hører også om, hvordan byen havde en å-havn, og hvordan vandet fungerede som den vigtigste transportvej. Kombiner evt. omvisning med værkstedsaktivitet, hvor vi underskriver et dokument med byens seglstampe.

Kontakt

Tina Bjerregaard

8712 2615

tb@museumoj.dk