Biblioteksorientering

Alder

Mellemskole

Fag

Dansk, Andet

Max. antal besøgende

Én klasse

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Støtter læsning og faglig læsning. Eleverne kan, efter orienteringen, finde, identificere og låne materialer, som passer til deres læsefærdigheder og interesser, samt benytte udvalgte websites til opgaveløsning.

Varighed

1-2 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

Formålet er at pirre læselysten, inspirere til fortsat læsning og synliggøre bibliotekets muligheder.

Vi fortæller om bibliotekets mange tilbud og anbefaler gode bøger, så børnene oplever at biblioteket kan bruges både i fritiden samt i opgavesammenhæng. Vi demonstrerer bibliotekets søgesystem og viser materialernes opstilling. Til sidst afsættes der tid til at låne på egen hånd.

Derudover bliver alle elever oprettet som lånere under besøget.

Forberedelse

Udfyldelse af lånerkort-tilladelse med forældreunderskrift.

Kan printes ud under "Bilag".

Kontakt

Louise Skaarup

8959 2767

louis@norddjurs.dk

Bemærkninger

Biblioteksorienteringen er tilpasset mellemtrinnet. Besøget foregår klassevis med minimum 1 lærer.

Pris

Vi har desværre kun mulighed for at afholde et begrænset antal biblioteksorienteringer, og de bliver fordelt efter først til mølleprincippet.