Besøg borgmesteren

Alder

Indskoling, Mellemskole, Udskoling

Fag

Samfundsfag, Historie, Dansk

Kontakt

Hanne Maarup Johansen

8959 1042

hmj@norddjurs.dk

Formål

Undervisningstilbud i fagene samfundsfag, historie og dansk.

At få en indsigt i, hvad en kommune arbejder med, få information om demokratiets opbygning samt at møde kommunens borgmester.

Program

Rundvisning i rådhusets Borgerservice-område (ca. 15 min. Rundvisningen skal være afsluttet inden kl. 9.45, da ekspeditionspladserne åbner for ekspeditioner af borgerne kl. 10.00).

Oplæg og dialog med borgmester Kasper Bjerregaard i rådssalen (ca. 20 min.).

Bemærk: besøg på rådhuset skal aftales i god tid.

Indhold

Besøget vil starte med en rundvisning i Borgerservice, hvor eleverne kan få et indblik i, hvad vi som kommune hjælper borgerne med. Rundvisningen indbefatter også en forklaring til og visning af Digital Selvbetjening, som vil kunne illustrere, hvordan kontakten til kommunen og det offentlige foregår.

En medarbejder i Borgerservice vil stå for rundvisningen.

 

Borgmester Kasper Bjerregaard byder eleverne velkommen til rådhuset i rådssalen, hvor han kort vil fortælle om sig selv og sit arbejde som borgmester i Norddjurs Kommune. Han vil også sætte ord på, hvad kommunen er for en størrelse.

Oplæggets overvejende del vil omhandle demokratiets opbygning, hvor Kasper Bjerregaard vil tage udgangspunkt i den pågældende skoles elevråd, som et ”mini-demokrati”. Han vil inddrage eleverne ved at stille spørgsmål som:

  • Hvordan man bliver stemt ind i deres elevråd?
  • Hvad kan de valgte elever beslutte? Kan de eksempelvis beslutte noget om mobning?

Efterfølgende kobles der videre til, hvad et demokrati vil sige samt til vores kommunalpolitiske struktur. Se mere her https://www.norddjurs.dk/politik/politiske-udvalg

Kasper Bjerregaard vil oplyse om, hvad de kommunalpolitiske beslutninger igangsætter. Beslutninger som eksempelvis:

Anlægning af den nye omfartsvej 
https://omfartsvej.norddjurs.dk/

Anlægning af det nye torv foran rådhuset 
https://www.norddjurs.dk/nyheder/pressemeddelelser/2016/aug/grenaa-midtby-fornyer-sig

Udarbejdelse af en ungepolitik for Norddjurs Kommune 
https://www.norddjurs.dk/politik/politiske-udvalg

 

Afslutningsvis vil der være 10-15 minutter til, at eleverne kan stille spørgsmål.

Kontakt

Hanne Maarup Johansen
Tlf. 8959 1042
tht@norddjurs.dk
(kontaktes ved booking af tilbuddet – vær opmærksom på, at besøg på rådhuset skal bookes i god tid).

Thøger Terp
Tlf. 8959 1086
tht@norddjurs.dk
(kontaktes ved spørgsmål til indhold af tilbuddet).

Heidi Johannesen
Tlf. 8959 1047
hij@norddjurs.dk  
(kontaktes ved spørgsmål til indhold af tilbuddet).