Analysér jeres vand

Alder

Udskoling

Fag

Biologi, Geografi, Andet

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Er nærmere beskrevet i lærervejledning, som I finder via ndv-info.dk/skoletjeneste/

Varighed

3-4 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

Tjek forskellige vandprøvers hårdhed, ledningsevne og mikrobiologi. Gør det ligesom vandværket, når de skal kontrollere drikkevandets kvalitet. Der er ikke tale om et egentlig besøg, med mindre man ønsker det. Vandværket kan levere råvand til analyse.

Forberedelse

Naturfagsnetværket stiller i samarbejde med Norddjurs Vandråd en materialekasse til rådighed for analysearbejdet. Mere info om materialekassen her: https://ndv-info.dk/skoletjeneste/materialekasse/. Hent lærer- og elevvejledning på https://ndv-info.dk/skoletjeneste/. Her finder du også kontaktinformationer til skolens lokale vandværk.

Kontakt

Dit lokale vandværk i Norddjurs

Bemærkninger

Hver skole har tilknyttet et lokalt vandværk. I finder oplysningerne på Norddjurs Vandråds hjemmeside: https://ndv-info.dk/skoletjeneste/

Pris

Tilbud fra Norddjurs Vandråd er gratis at benytte.