Stop Motion

Alder

Mellemskole

Fag

Andet

Varighed

6 lektioner

Beskrivelse af aktiviteterne

I inviteres på Randers Social og Sundhedsskole til en dag i faget digitale medier, på Pædagogisk assistent uddannelsen.

Dagens struktur:

  1. Vi starter med en snak om hvad Stop Motion er og elevernes erfaring med denne produktion.
  2. Lille oplæg om hvordan man arbejder med Stop Motion – vejledning/guidning.
  3. kort gennem gang af brug af div. materialer, heri de kreative materialer, der kan og skal bruges i produktionen.
  4. Eleverne arbejder i grupper med enten fortælling, et eventyr eller måske en historisk begivenhed, ud fra aftale med underviserne.
  5. Aktion 1: I grupperne udarbejdes story board og ”rolleliste”.
  6. Aktion 2: Med udgangspunkt i story board, udarbejdes der baggrunde i vores Krea-lokale.
  7. Aktion 3: Med udgangspunkt i story board fremstilles div. rekvisitter (fx træ, fly, sten) i vores krea-lokale.
  8. Aktion 4: Med udgangspunkt i rollelisten fremstilles div. figurer og roller, der indgår i produktionen (ko, lille pige, konge osv.) i vores krea-lokale.
  9. Aktion 5: Stop Motion produktionen går i gang. 
  10. Afslutning; produktionerne vises. Snak om hvordan eleverne kan bruge denne produktionsform i undervisningen.

Forberedelse

Aktiviteterne kræver ikke nødvendigvis forberedelse fra den deltagende skole, hvis dagen ligger i forbindelse med relevant undervisning som kan være: dansk, medier, filmkundskab eller historie.

Kontakt gerne skolen så et samarbejde kan etableres med de deltagende undervisere på begge skoler, omkring temaet eller temaerne for Stop Motion produktionerne.

Ønskes et bestemt tema, vil eleverne med fordel kunne få til opgave at tage forskellige rekvisitter med som fx Star Wars figurer, LEGO osv.

Har eleverne adgang til studietube; skal de på Studietube tilgå app`en Stop Motion og se de 11 meget korte læringsvideoer.

Hvis ikke den deltagende skole har ønske om et bestemt tema, vil underviseren på social og sundhedsskolen finde et tema eller måske på dagen bestemme et i samarbejde med eleverne.

Efterbehandling

Dagen kan stå alene som en oplevelse, hvor eleverne får kendskab til en ny form for filmproduktion og digitalt medie.

Hvis dagen ligger i forlængelse og foregår i samarbejde med et fag på skolen, vil produktionerne kunne bruges som fundament for videre filmproduktion i undervisningen.

Det kan forventes at eleverne når at færdiggøre en produktion, men at varigheden af filmen vil variere fra gruppe til gruppe.

Produktionerne vil kunne bruges som dokumentation og til fremvisning for andre elever og forældre.

Eleverne får en viden om hvordan man arbejder med Stop Motion, som de nemt vil kunne overføre i deres skolehverdag.

Måske kan man indtænke Stop Motion som en mulig afleveringsform i forskellige fag.

Kontakt

Heidi Melin Svendsen

6196 0602

hes@sosuranders.dk

Bemærkninger

Har eleverne adgang til Skoletube medbringes deres skoletube login på dagen.

Social og Sundhedsskolen har iPad til formålet, men eleverne har også mulighed for at medbringe deres egen eller skoles iPad.

Målgruppe og max. antal besøgende

5. - 7. klasse.

Deltager antal: 5 – 30.