Velfærdsteknologi og teknologiforståelse i en social- og sundhedsfaglig kontekst

Alder

Mellemskole

Fag

Uddannelse og job

Varighed

5 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

Velfærdsteknologi er et fænomen, som man blandt andet beskæftiger sig med i pleje- og omsorgssektoren.

I skal undersøge forskellige former for velfærdsteknologi og dykke ned i, hvad teknologiforståelse har med velfærdsteknologi at gøre

Eleverne kommer til at arbejde i grupper.

Vi skal arbejde med teknologispillet, hvor eleverne skal samarbejde om at løse opgaver om velfærdsteknologi og teknologiforståelse.

Under spillet har eleverne hands on på forskellige teknologier.

I spillet skal eleverne samle SOSU-mønter. Hver løst opgave udløser en SOSU-mønt.

Vi slutter dagen af med at se hvor mange SOSU-mønter vi har samlet.


Plan for dagen:

  • Velkomst
  • Brainstorm:
    • Hvad er velfærdsteknologi?
    • Hvad er teknologiforståelse?
  • Introduktion til teknologispillet
  • Arbejde med teknologispillet i grupper
  • Opsamling og tak for i dag

Forberedelse

Underviseren bedes på forhånd at inddele eleverne i grupper med 3-4 elever pr. gruppe

Kontakt

Marianne Heilskov-Rousing

22 56 73 07

mhe@sosuranders.dk

Målgruppe og max. antal besøgende

Forløb for 5-7. klasse

En klasse med underviser