Rundvisning på den lokale genbrugsstation

Alder

Indskoling, Mellemskole

Fag

Natur/teknik, Biologi, Samfundsfag

Max. antal besøgende

Én skoleklasse pr. gang (eller efter aftale)

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Natur og teknik

Menneskets samspil med naturen

 

Trinmål efter 2. klassetrin:

  • give eksempler på ressourcer, der indgår i dagligdagen,herunder (…) affald

Trinmål efter 4. klassetrin:

  • give eksempler på samfundets anvendelse af ressourcer og teknik(…)
  • kunne sortere affald i forskellige fraktion som organiskaffald, glas, papir, metal og kemikalieaffald

Trinmål efter 6. klassetrin:

  • redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik,der har betydning for menneskets levevilkår (…)
  • give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på etområde kan skabe problemer på andre områder (…)

Varighed

1 time

Beskrivelse af aktiviteterne

Vi tilbyder besøg på alle genbrugsstationer på Djursland. Kontakt os for at hører nærmere om, hvilken en der er tættest på Jer. Vi gør os umage for at give børnene en mening med fx at sortere affald i forskellige typer med henblik på, at affald kan vende tilbage i ressourcekredsløbet.

De overordnede mål for besøget/undervisningen er, at eleven efter besøget:

  • Kender alle væsentlige led i affaldshåndteringen.
  • Kender til besparelser og muligheder ved sortering, genbrug og genanvendelse
  • Kan tage viden med hjem og bruge i skole/familie.
  • Er inspireret til at komme med gode idéer til fremtidens affaldshåndtering.

Vi tager altid udgangspunkt i elevernes egen hverdag, og hvad de selv gør med affaldet. Vi går altid i dialog med eleverne og får dem til at løse små opgaver eller lege budskaberne ind.

Forberedelse

Det vil give god mening, hvis eleverne på forhånd har beskæftiget sig med temaet, evt. gennem hæftet "Affald - før, nu og i fremtiden" eller hjemmesiden "affald.dk".

Eleverne kan evt. medbringe noget affald hjemmefra, som bruges som praktisk eksempel på, hvad Reno Djurs gør, og hvad man selv kan gøre (dette aftales nærmere mellem skole og Reno Djurs I/S).

Efterbehandling

Det er muligt at få udleveret data fra genbrugsstationen, som der kan regnes på hjemme på skolen.

Kontakt

Bemærkninger

Forud for besøg er der mulighed for at få udleveret et gratis klassesæt af hæftet "Affald - før, nu og i fremtiden". Kontakt Reno Djurs I/S herom.

Se evt. undervisningshjemmesiden "affald.dk" og Reno Djurs I/S' hjemmeside "renodjurs.dk". Besøget kan evt. kobles til et ”skoleskralds” arrangement (se vores andre tilbud)

Pris

Reno Djurs I/S' undervisningstilbud er gratis.