Rundvisning på deponeringsanlægget i Glatved

Alder

Udskoling

Fag

Biologi, Samfundsfag

Max. antal besøgende

Én skoleklasse pr. gang (eller efter aftale)

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Natur og teknik

Menneskets samspil med naturen

Trinmål efter 6. klassetrin:

  • redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af teknik,der har betydning for menneskets levevilkår (…)
  • give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på etområde kan skabe problemer på andre områder (…)

Varighed

2 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

Vi tilbyder besøg på deponeringsanlægget ved Glatved Strand. På deponeringsanlægget kommer eleverne på besøg på en rigtig arbejdsplads, hvor de lærer om, hvad der sker med deres affald.
Svaret på, hvad "væk" er, er fundamentet for dette undervisningstilbud. Vi gør os umage for at give børnene en mening med fx at sortere affald i forskellige typer med henblik på, at affald kan vende tilbage i ressourcekredsløbet.

De overordnede mål for besøget/undervisningen er, at eleven efter besøget:

  • Kender til hvad der sker med vores affald, og hvorfor.
  • Kender til besparelser og muligheder ved sortering, genbrug og genanvendelse.
  • Kan tage viden med hjem og bruge i skole/familie.
  • Er inspireret til at komme med gode idéer til fremtidens affaldshåndtering.

Vi tager altid udgangspunkt i elevernes egen hverdag, og hvad de selv gør med affaldet. Vi går altid i dialog med eleverne og får dem til at løse små opgaver eller lege budskaberne ind.

Forberedelse

Det vil give god mening, hvis eleverne på forhånd har beskæftiget sig med temaet, se vores hjemmeside for mere information.

Efterbehandling

Det er muligt at få udleveret data om deponeringsanlægget, som der kan arbejdes videre med hjemme.

Kontakt

Bemærkninger

Der vil på besøget være store maskiner der er på arbejde, derfor er det primært tiltænkt de ældre elevgrupper.

Pris

Reno Djurs I/S' undervisningstilbud er gratis, og vi afholder også udgifter til transport for undervisningsinstitutioner på Djursland.