Helt ud i skoven

Alder

Mellemskole

Fag

Uddannelse og job, Natur/teknik, Matematik, Billedkunst

Max. antal besøgende

En skoleklasse

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Faget job og uddannelse : Kompetencemål

Personligt : Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job 

Fra uddannelse til job : Eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannelser og job

Arbejdsliv : Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, arbejdsliv og fritidsliv

Herudover kan lærer vælge, at lave et forløb , hvor der også arbejdes tværfagligt med kompetencemål i matematik, billedkunst og n/t ex. samt FNs verdensmål ift klima og bæredygtighed 

Varighed

Ca. en formiddag på Skovskolen

Beskrivelse af aktiviteterne

Eleverne samles ved bålstedet og får at vide , hvad der skal ske

Skovskolen giver en udendørs rundvisning ved skolen, hvor der vil være formidling og nogle hands on opgaver undervejs om livet i skoven og om  de forskellige job og uddannelser  samt skovens betydning for vores klima

Forløbet slutter med, at eleverne samles ved bålstedet, hvor de startede

Der er mulighed for at udvide forløbet til også at omfatte udeundervisning i andre fag med skoven som tema, så klassen efter aftale med Skovskolen benytter  Skovskolens udeområde og/eller fortsætter forløbet på skolen afhængigt af omfanget. Det er lærerens ansvar at planlægge og stå for den tværfaglige del af undervisningen.  Se forslag til inddragelse af andre fag samt links  under bemærkninger og  andet

Ligeledes vil eleverne kunne indtage madpakker på pladsen.  

Forberedelse

Lærer kontakter skovskolen ift dato og tidspunkt

Skovskolen forbereder forløb ift faget job og uddannelse om livet i skoven, hvad man laver, når man arbejder i skoven, hvad det kræver man kan bl.a ift uddannelse og job.

Endvidere står Skovskolen for formidling om, hvad arbejdet i skoven betyder for vores klima

Hvis lærer vælger at arbejde tværfagligt og inddrage andre fag står lærer selv for forberedelse og undervisning af denne del.

Efterbehandling

Lærer står selv for efterbehandling

Kontakt

Carsten Tanderup Kristensen

20268207

ckr@ign.ku.dk

Bemærkninger

Ideer til inddragelse af andre fag ( brug links under fanen Andet)

Matematik :

Beregn omkreds , diameter og rumfang af træer.

Hvormange m2 er en hektar? Hvad svarer det til i fodboldbaner e.l.

NT :

FNs verdensmål om klima og bæredygtighed

Fotosyntese og omvendt fotosyntese

Forskellige træsorter Træer, blade og mangfoldighed

Lav insektboliger af pinde fra skovbunden

Skovens dyr

Årstider

Undervisningsforløb

Billedkunst:

Lav skulpturer af naturmaterialer uden brug af lim og giv jeres skulptur en titel

Arbejd med akvarel, kul e.l , hvor du finder et motiv i skoven

Tegn et træ | Skoven i skolen

Helt ud i skolen med links ift andre fag end job og uddannelse

Ideer til inddragelse af andre fag

Matematik :

Beregn omkreds, diameter og rumfang af træer.

Hvormange m2 er en hektar? Hvad svarer det til i fodboldbaner e.l.

NT :

FNs verdensmål om klima og bæredygtighed

Fotosyntese og omvendt fotosyntese . Hvad sker der når vi laver bål og brænder træ af ? Brænd en pind – og lær om fotosyntese og klima | Skoven i skolen (skoven-i-skolen.dk)

Forskellige træsorter Træer, blade og mangfoldighed | Skoven i skolen (skoven-i-skolen.dk) 

Lav insektboliger af pinde fra skovbunden

Skovens dyr

Årstider         Undervisningsforløb | Skoven i skolen (skoven-i-skolen.dk)

Billedkunst:

Lav skulpturer af naturmaterialer uden brug af lim og giv jeres skulptur en titel

Arbejd med akvarel, kul e.l , hvor du finder et motiv i skoven  Tegn et træ | Skoven i skolen (skoven-i-skolen.dk)