Karrierelæring - Arbejd i butik

Alder

Mellemskole

Fag

Uddannelse og job

Max. antal besøgende

5. – 6. klasse – max 28 elever samt en medfølgende lærer

Varighed

5 timer/en skoledag

Beskrivelse af aktiviteterne

Du skal prøve at arbejde i butik. Du skal prøve at indrette din egen butik med fysiske varer, lave vareopstilling, lave vinduesudstilling og beregne priser. Herefter skal du arbejde med forskellige kundetyper og lære om god kundeservice. Dagen afholdes på Viden Djurs, men kan efter nærmere aftale også afvikles på grundskolen. Læs mere på: 

https://grundskoletilbusiness.dk/laeringsdag-arbejd-i-butik/

Forberedelse

Før besøget:

Snak med eleverne om følgende: 

· Hvilke butikker kender I? 

· Hvad køber I? 

· Hvad er en god butik? 

· Hvem arbejder i butikken? 

· Er der en flot butik i jeres by?

Efterbehandling

Snak med eleverne om:

· Hvilke arbejdsopgaver er der i butikken? (sælge, sætte varer op, rydde op, gøre rent) 

· Hvad skal man være god til for at arbejde i en butik? 

· Hvordan skal man opføre sig som sælger/kunde i butikken?

Kontakt

Asbjørn Kurup

2334 1660

askc@videndjurs.dk

Bemærkninger

Læringsdagen Arbejde i butik er en del af projekt: Fra grundskolen til fremtidens business. Et projektsamarbejde mellem erhvervsskolerne Campus Vejle, Tietgenskolen i Odense og Viden Djurs.

Projektet har til formål at vise eleverne i 5. – 8. klasse en del af de mange spændende job- og karrierelæringsmuligheder, der findes, hvis man vælger en business-uddannelse. Projektet er støttet af Tietgenfonden https://grundskoletilbusiness.dk/