Skattejagt, klokketårn, Rolles-Royce orgel, verdensmål, symboler og store fortællinger - Grenaa Kirke har meget at byde på!

Alder

Indskoling, Mellemskole, Udskoling, Ungdomsuddannelse, Dagtilbud

Fag

Kristendom, Historie, Billedkunst, Dansk, Samfundsfag

Varighed

1-2 timer

Beskrivelse af aktiviteterne

I Grenaa Kirke tilbyder vi undervisning og rundvisninger, der kan indgå i skolens almindelige undervisning. Hvis I har særlige ønsker, så besøget kan indgå målrettet i et fagligt forløb, snakker vi gerne sammen om det. En præst eller kirke- og kulturmedarbejder Jakob Nejsum, vil stå for besøget.

Bemærk: Alle tilbud fra Grenaa Kirke er gratis.


Alle rundvisninger i kirken kan kombineres med en skattejagt, hvor rummet undersøges aktivt af børnene. Skattejagten giver børnene mulighed for lægge mærke til detaljer og gå på opdagelse i kirkens særlige rum, imens de løser små opgaver undervejs. Denne tager ca. 30 min afhængigt af alderstrin.

 

Herunder er der forslag til emner:

 

Morgensang i kirken – en god start!
Børnene har arbejdet med og øvet et par salmer, som vi synger sammen i kirkens smukke rum, der er lavet til at synge i. Ind imellem salmerne snakker vi om salmernes indhold og betydning.

Demonstration af Djurslands ”Rolls Royce orgel”
Organisten fortæller om det særlige instrument og viser, hvordan man betjener de 1980 orgelpiber med både hænder og fødder. Denne del af rundvisningen forudsætter, at organisten har plads til det i sit program. Ved fremvisning af orglet vil det være oplagt at synge forskellige salmer.

Præsten fortæller om sit arbejde og fortæller historier

Kom og hør om præstens specielle arbejde og få en bibelfortælling, en fortælling af H.C. Andersen eller en anden god historie. Syng et par sange og afslut med en juicebrik i våbenhuset.

 

Kirken og højtiderne
Kirkeårets store begivenheder bliver forklaret, og der er rig mulighed for at stille spørgsmål. Hvorfor fejrer vi påske og pinse? Hvad har fastelavn med kristendom at gøre, og hvorfor holder vi jul?

Kirken og ritualerne
Her præsenteres eleverne for folkekirkens ritualer: dåb, konfirmation, vielse, begravelse og nadver og deres baggrund, betydning og praktiske gennemførsel. Hvad er et ritual? Og hvordan har disse ændret sig gennem tiden? Besøget kan også kombineres med et besøg hos en lokal bedemand, hvor I kan høre om arbejdet og om oplevelserne som bedemand samt se forretningen.

Kirken historisk og kulturelt
- Hvem ejer kirken?
- Hvor gammel er den?
- Er der våben i et våbenhus?
- Hvorfor vender kirken mod øst?

- Er der nogen begravet under gulvet?
- Hvad sker der i den i løbet af en almindelig uge?

Symboljagt
- Hvorfor er der et modelskib i midten af kirken?
- Hvorfor har ørnen, oksen, løven og englen i loftet navne?
- Hvad betyder korset, og hvor mange kan du finde?
- Hvorfor er der en stjerne eller sol øverst på altertavlen?

- Hvor findes symbolerne i bibelfortællingerne?

- Tag billeder og lav en collage hjemme på skolen. Lav dit eget symbol. Gå på symboljagt i hverdagen.

Opdagelsesrejse i mærkelige ord
Kirken og kristendommen har ord og begreber, vi ikke bruger hver dag. Hvad betyder f.eks.

- Nadver

- Sakramente

- Evangelium

- Testamente

- Liturgi

- Præludium

- Helligånd

- Opstandelse

- Åbenbaring

- Velsignelse

Kirkens særlige inventar og dets historie og betydning
- Døbefonten fra senmiddelalderen
- Altertavlen fra 1619
- Prædikestolen fra 1650
- Jordpåkastelsessættet
- Kirkeskibet ”Blaahejren”

- Frederik d. 2. s bibel fra 1589
- Byfoged Blichfeld og hustrus epitafium fra 1729
- Jais Nielsens glasmalerier fra 1930

En tur op i klokketårnet
Kom med op ad de mange trapper og se de 3 store klokker og Grenaa Kirkes helt unikke klokkespil med 48 klokker, der både kan betjenes manuelt og via en computer. Oplev udsigten over byen fra tårnet.

Verdensmålene og kirken

Ja, hvad har kirken at sige om de 17 verdensmål? Kom f.eks. med på et flygtninge- eller immigrationsløb i kirken.

Matematik i kirken - for indskolingen

Materialet er venligst udlånt af Skole-Kirke-samarbejdet på Syd- og Midtfyn, og det er klar til brug med baggrundsviden og kopiark. Materialet fås af kirke- og kulturmedarbejderen. Ældre klasser er naturligvis også velkommen til at studere matematik i kirkerummet.

Kontakt

Pris

Tilbud fra Grenaa Kirke er gratis at benytte.