Smarte rettigheder

Alder

Mellemskole

Fag

Dansk, Geografi, Andet

Max. antal besøgende

75

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Forløbet skal gøre eleverne klogere på Børnerettighedskonventionen gennem arbejde med rettighederne på forskellige måder:

  • Arbejde med online undervisningsmateriale (1-5 lektioner) 
    Elevernes viden om børns rettigheder i en global og lokal kontekst bliver løftet gennem arbejde med virkelige cases, film og dialog i klassen.
  • Besøg af global gæstelærer (2 lektioner)
    Klassen får besøg af en gæstelærer med rod i fx Indien, Ghana eller Mexico, som fortæller om, hvordan det er at vokse op i dette land, og hvordan det står til med børns rettigheder her.
  • Orienteringsløb med smartphones og konkurrence (3-4 lektioner)
    Eleverne skal i grupper løse opgaver i lokalområdet ved hjælp af smartphones, apps og QR-koder. Undervejs skal de lave kreative fotografiske fortolkninger af udvalgte børnerettigheder. Billederne indgår efterfølgende i en konkurrence.

Varighed

4 lektioner

Beskrivelse af aktiviteterne

Smarte rettigheder er aktivt og kreativt undervisningsprojekt med brug af smartphones, som handler om FN's konvention for Barnets Rettigheder. Forløbet giver eleverne forskellige muligheder for at reflektere over børns rettigheder i Danmark og andre lande. Det hedder Smarte Rettigheder, fordi det bygger på en læring-i-bevægelse aktivitet, hvor eleverne anvender deres smartphones.

Forberedelse

Undervisningsmateriale: www.smarterettigheder.dk

Kontakt

Sonja Salminen

6058 2078

mundu@mundu.dk

Bemærkninger

Forløbet foregår på jeres skole og i jeres lokalområde.

Pris

5900,- pr. forløb (Momsfrit) + transportudgifter.

Du kan vælge at bestille hele forløbet eller lade eleverne arbejde med en eller to af delelementerne.

Arbejde med online undervisningsmateriale: Gratis

Arbejde med online undervisningsmateriale + gæstelærerbesøg: 1950 kr. (+ transport)

Arbejde med online undervisningsmateriale + orienteringsløb: 5000 kr. (+ transport)

Hele forløbet: Arbejde med online undervisningsmateriale + gæstelærerbesøg + orienteringsløb:

7900 kr. (+ transport)

Øvrige tilbud