Kom ind i varmen

Alder

Mellemskole

Fag

Uddannelse og job, Natur/teknik, Matematik

Max. antal besøgende

En skoleklasse

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Tilgodeser kompetencemål i faget uddannelse og job 

Tilgodeser arbejdet med FNS verdensmål ift klima 

Derudover kan der arbejdes med kompetencemål i andre fag som n/t , matematik ex 

Varighed

2-6 lektioner afhængig af graden af tværfaglighed

Beskrivelse af aktiviteterne

1. modul 

Rundvisning på fjernvarmeværket, hvor forskellige jobtyper præsenteres, og hvad det kræver af styrker og egenskaber at have sådan et job. Viden om energi ift CO2 og lokale klimavenlige løsninger f.eks solceller og flis fra certificeret, lokalt affaldstræ. Der kan efter ønske  vises evt film fra fjernvarmeskolen  i tilgængeligt lokale om praktisk forsøg med varmeveksler .

2.modul 

Der undervises på efterfølgende på skolen ift jobtyper på fjernvarmeværket,  og hvilke styrker det kræver at have de jobs, som er der.  Eleverne udarbejder derefter deres eget styrkediplom,  hvor de laver collage på A4 format med udklip , tegninger, skrift  e.l. , der beskriver deres egne styrker/stærke sider f.eks en pære, hvis de er gode til at få ideer, hjerte hvis de er omsorgsfulde, ur hvis de møder til tiden  m.v.

3 . modul (Dette modul  kan undlades hvis fokus udelukkende er på faget job og uddannelse eller udvides afhængigt af graden af tværfaglighed)

NT : Undervisning: Se forløb på www.fjernvarmeskolen.dk. Se film fra Fjernvarmeskolen om forsøg med at lave sin egen varmeveksler Prøv selv (fjernvarmeskolen.dk) Opstil hypoteser og lav forsøget.  Udfyld elevark . Relater til dit lokale fjernvarmeværk . Inddrag evt forsøg om andet grøn energi som solfanger, vindenergi m.v.

Matematik: Om tal fra varmeværket f.eks ift hvor meget flis bruges årligt , en gennemsnitsborgers forbrug , procentvis andel af grøn energi  m.v. Der er mulighed for udematematik på matriklen. Dette planlægges og afvikles af læreren og aftales med kontaktperson fra virksomheden.

 

Forberedelse

Underviser kan vælge fuld fokus på faget job og uddannelse eller inddrage andre fag i et tværfagligt forløb:” Kom ind i varmen”. Lærer tager kontakt med virksomhed og aftaler dato for rundvisning .

Virksomheden står for rundvisning og formidling om fjernvarmeværket. De stiller endvidere lokale til rådighed f.eks til visning af film om varmeveksler

UU udarbejder tilgængelige arbejdsark ift arbejdet med styrker.

Efterbehandling

Lærer står selv for efterbehandlingen af forløbet

Kontakt