På opdagelse i lokal virksomhed indenfor bæredygtige emballageløsninger

Alder

Mellemskole

Fag

Uddannelse og job, Natur/teknik, Matematik, Billedkunst, Dansk

Max. antal besøgende

En skoleklasse

Undervisningen tilgodeser flg. mål

Forløbet tilgodeser kompetencemål for faget uddannelse og job. Derudover kan lærer vælge at arbejde tværfagligt med kompetencemål for  n/t, matematik, dansk, billedkunst, håndværk og design m.v Se link til forslag under fanen andet 

Varighed

ca 3 timer. Kan udvides afhængigt af omfanget af tværfaglighed

Beskrivelse af aktiviteterne

Eleverne ”flytter ind” i en af Djurslands største virksomheder i tildelt lokale. De får her en virtuel rundvisning, hvor der er vægt på, hvad de producerer, hvilke jobtyper der er samt virksomhedens fokus på klima

Eleverne præsenteres herefter for et par af medarbejderne, der fortæller om deres job, og hvad man skal kunne for at have netop det job

Efterfølgende trækker eleverne et kort med en jobtype, der er repræsenteret i virksomheden De skriver mindst 5 styrker man skal have for at kunne være god til dette job. Styrkekort/liste kan inddrages som inspiration.  Dette er tilgængeligt som bilag for underviser til brug ved udprintning

Herefter får eleverne en hands on opgave med papkasser ift at undersøge flademål, rumfang m.v. af de papkasser, der produceres på fabrikken

Der vil være mulighed for at udvide tiden, hvis der ønskes, at der arbejdes tværfagligt f.eks med NT, dansk, håndværk og design e.l. I det tilfælde skal det aftales med virksomheden og læreren står selv for undervisningen. Læreren kan også vælge at fortsætte forløbene på skolen efterfølgende

Forberedelse

Lærer kontakter Lisanne fra DS Smith og aftaler dato og varighed for besøg

Lærer sørger for at jobtypekort og styrkekort er printet ud

Lærer planlægger undervisningsforløbet ift omfanget af tværfaglighed (hvad, hvilke fag, hvor)

Virksomheden sørger for at stille lokale til rådighed

Virksomheden giver virtuel rundvisning og præsenterer medarbejdere, der fortæller om deres job

Efterbehandling

Lærer står selv for efterbehandling af forløbet

Kontakt

Bemærkninger

Lokalet der stilles til rådighed er et mødelokale ,og kan derfor ikke bruges til aktiviteter, der kræver maling, vand eller lignende. Tværfaglige aktiviteter af den karakter skal derfor planlægges og afvikles på skolen, som en del af et samlet forløb.

Fuld beskrivelse samt links til :På opdagelse i lokal virksomhed indenfor bæredygtige emballageløsninger

Titel

På opdagelse i lokal virksomhed indenfor bæredygtige emballageløsninger

Alder

Mellemtrinnet

Fag

Job og uddannelse (Obligatoriske emner | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk))

Max antal

En skoleklasse

Varighed

Ca 3 lektioner .

Beskrivelse af aktivitet

Eleverne ”flytter ind” i en af Djurslands største virksomheder i tildelt lokale. De får her en virtuel rundvisning, hvor der er vægt på, hvad de producerer, hvilke jobtyper der er samt virksomhedens fokus på klima

Eleverne præsenteres herefter for et par af medarbejderne, der fortæller om deres job, og hvad man skal kunne for at have netop det job

Efterfølgende trækker eleverne et kort med en jobtype, der er repræsenteret i virksomheden De skriver mindst 5 styrker man skal have for at kunne være god til dette job. Styrkekort kan inddrages som inspiration.  Dette er tilgængeligt som bilag for underviser til brug ved udprintning

Herefter får eleverne en hands on opgave med papkasser ift at undersøge flademål, rumfang m.v. af de papkasser, der produceres på fabrikken

Der vil være mulighed for at udvide tiden, hvis der ønskes, at der arbejdes tværfagligt f.eks med NT, dansk, håndværk og design e.l. I det tilfælde skal det aftales med virksomheden og læreren står selv for undervisningen. Læreren kan også vælge at fortsætte forløbene på skolen efterfølgende

Forberedelse

Lærer kontakter Lisanne fra DS Smith og aftaler dato og varighed for besøg

Lærer sørger for at jobtypekort og styrkekort er printet ud 

Lærer planlægger undervisningsforløbet ift omfanget af tværfaglighed (hvad, hvilke fag, hvor)

Virksomheden sørger for at stille lokale til rådighed

Virksomheden giver virtuel rundvisning og præsenterer medarbejdere, der fortæller om deres job

Kontakt

Lisanne Pedersen tlf 72149388.

Relevant ift andre fag

NT : FNs verdensmål ift klima og bæredygtighed

       Papir, produktion og miljø | Skoven i skolen (skoven-i-skolen.dk)

Fotosyntese : Fotosyntese - Testoteket

Mat: Flademål , rumfang, regne med store tal

Kreative fag/håndværk og design

                          Huse af papkasser med design indenfor miniature indretning

                          Design af møbler i pap

                          Lav dit eget papir ved at genbruge andet papir Papir, produktion og miljø | Skoven i skolen (skoven-i-skolen.dk)

Dansk : Lav en reklame for virksomheden

              Lav en jobansøgning til virksomheden, hvor du bl.a beskriver dine styrker og hvilket job du  

              Søger

Bemærkninger

Der må ikke arbejdes med materialer som f.eks maling mv. i lokalet, da det ikke er et værksted , men et mødelokale. Lokalet efterlades som det så ud da I kom.

Eleverne skal følge virksomhedens instrukser ift sikkerhed og færden

DS Smith | Bæredygtighedsstrategi - DS Smith